• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

7.1 Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb

7.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

(84) ZÚR vymezují na území kraje plochy a koridory veřejně prospěšných staveb (VPS) pro dopravní infrastrukturu takto:

označení záměrů převzatých ze schválených ÚPN VÚC

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení

Vymezení koridoru Dotčená katastrální území úsek šířka

(v m) DÁLNICE A SILNICE

DLE PÚR ČR 2008MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

PK01 Hulín – Střelná RD49 Hulín – Dolní Ves 200 Dolní Ves, Holešov, Horní Lapač, Fryš-ták, Horní Ves u Fryštáku, Hvozd-ná, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Ostra-ta, Slušovice, Śtípa, Velíková,

1000 Bratřejov u Vizovic, Lačnov, Pozdě-chov, Tichov

200 Napajedla, Kvítkovice u Otrokovic, Pohořelice u Napajedel

Napajedla 200 Napajedla Napajedla – Staré

Město u Uherské-ho Hradiště

600 Babice u Uherského Hradiště, Huš-těnovice, Jalubí, Napajedla, Spytih-něv, Staré Město u Uherského Hra-diště, Sušice u Uherského Hradiště Staré Město u

Uherského Hra-diště, obchvat

200 Staré Město u Uherského Hradiště

Staré Město u Uherského Hra-diště - Polešovice

400 Kostelany nad Moravou, Nedakoni-ce, PolešoviNedakoni-ce, Staré Město u Uherského Hradiště

PK03 (Palačov -) Lešná - Pozděchov

I/35, I/57 Lešná - Lhotka nad Bečvou

200 Choryně, Lešná, Lhotka nad Beč-vou

Mštěnovice - Prž-no u Vsetína

200 Brňov, Bynina, Bystřička II, Jarco-vá, Krásno nad Bečvou, Křivé, Mi-kulůvka, Mštěnovice, Oznice, Polič-ná, Pržno u Vsetína, Valašské Me-ziříčí-město

Vsetín – Valašská Polanka

400 Janová, Leskovec, Rokytnice u Vsetína, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka, Vsetín

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje B. Odůvodnění – část b)

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení

Vymezení koridoru Dotčená katastrální území úsek šířka

Pozděchov 400 Pozděchov PK04 Otrokovice (RD55) -

Zlín Nivy kapacitní silnice

Otrokovice - Te-čovice

200 Otrokovice, Tečovice

Tečovice - Zlín 400 Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné, Tečovice, Zlín Beč-vou, Veselá u Valašského Meziříčí, Vidče, Zašová, Zubří

400 Starý Hrozenkov, Vápenice u Starého Hrozenkova, Vyškovec

400 Chylice, Kunovice u Uherského Hradiště, Kvačice, Ostrožská Nová Ves, Ostrožské Předměstí

PK10 Kunovice, obchvat I/55, I/50, II/498

Kunovice u Uher-ského Hradiště

200 Kunovice u Uherského Hradiště PK11 Valašské Klobouky,

obchvat(vypuštěno)

I/57 Poteč – Valašské Klobouky

200 Poteč, Valašské Klobouky PK12 Brumov – Bylnice,

ob-chvat(vypuštěno)

200 Jasenná na Moravě, Liptál PK14 Lutonina, obchvat I/69 Lutonina 100 Lutonina

PK15 Bystřice p. Hostýnem -

200 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hos-týnem - Kunovice

400 Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Komárno, Kunovice, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota Kunovice -

Polič-ná

200 Branky, Kunovice, Loučka u Valašského Meziříčí, Podhradní Lhota, Police u Valašského Meziří-čí, Poličná

PK16 Křtomil, obchvat II/150 Rychlov u Bystři-ce pod Hostýnem

200-400 Rychlov u Bystřice pod Hostýnem PK17 Uherské Hradiště,

400 Jarošov u Uherského Hradiště, Ma-řatice, Staré Město u Uherského Hradiště

400 Jarohněvice, Kotojedy, Kroměříž, Vážany u Kroměříže

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje B. Odůvodnění – část b)

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení

Vymezení koridoru Dotčená katastrální území úsek šířka

II/490 Holešov 200 Dobrotice, Holešov, Žopy, Martini-ce u Holešova

PK21 Nivnice (Linea), na-rovnání

II/490 Nivnice, Uherský Brod

200 Nivnice, Uherský Brod PK22 Uherský Brod, JV

ob-chvat

II/490 Uherský Brod 200 Uherský Brod PK23 Újezdec, obchvat II/490 Újezdec u

Luha-čovic - Těšov

200 Šumice u Uherského Brodu, Těšov, Újezdec u Luhačovic

PK24 Luhačovice, JV ob-chvat

II/492 Luhačovice - Pe-trůvka u Slavičína

200 Kladná-Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Přečkovice

PK25 Pozlovice, směrová úprava(zrealizováno)

II/493 Pozlovice 200 Pozlovice

PK26 Uherský Brod Napojení II/495 na PK28 Záhorovice, obchvat II/495 Záhorovice 200 Záhorovice

PK29 Bojkovice – Pitín, ob-chvat

II/495 Záhorovice – Pitín 200 Bojkovice, Pitín, Záhorovice PK30 Šumice, obchvat II/495 Šumice u

Uher-ského Brodu

200 Šumice u Uherského Brodu PK31 Hrádek na Vlárské

200 Dolní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu, Vlčnov

PK33 Hluk, obchvat II/498 Hluk - Vlčnov 200 Hluk, Vlčnov ŽELEZNICE

DLE PÚR ČR 2008MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU Z01 Otrokovice – Zlín –

Vi-zovice, modernizace tratě

331 Otrokovice – Vizovice

120 Kvítkovice u Otrokovic, Lípa nad Dřevnicí, Louky nad Dřevnicí, Luž-kovice, Malenovice u Zlína, Otroko-vice, Prštné, Příluky u Zlína, Vizo-vice, Zádveřice, Zlín, Želechovice

L01 Zlín(vypuštěno) Heliport -

mezinárodní bude zpřesněno v ÚPD obce Zlín, Příluky u Zlína L02 Poličná – Choryně u Letiště vni- bude zpřesněno v ÚPD obce Poličná

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje B. Odůvodnění – část b)

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení

Vymezení koridoru Dotčená katastrální území úsek šířka

(v m) Valašského

Meziří-čí(vypuštěno)

trostátní

L03 Rožnov p. Radhoštěm Heliport

krajský bude zpřesněno v ÚPD obce Rožnov pod Radhoštěm L04 Bystřice p. Hostýnem Heliport

krajský bude zpřesněno v ÚPD obce Bystřice pod Hostýnem L05 Valašské Klobouky Heliport

krajský

bude zpřesněno v ÚPD obce Valašské Klobouky

L06 Slavičín Heliport

krajský

bude zpřesněno v ÚPD obce Slavičín L07 Uherský Brod Heliport

krajský bude zpřesněno v ÚPD obce Uherský Brod PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

7.1.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

(85) ZÚR stanovují následující šířková vymezení koridorů VPS pro technickou infrastrukturu:

Druh technické infrastruktury - stavby Šířkové vymezení koridoru (celkem v m)

Elektrické vedení ZVN – novostavba 1200

Elektrické vedení ZVN – posílení stávajícího 400

Elektrické vedení VVN 600, 1300 (viz grafika)

Plynovod VVTL , VTL 600

Produktovod 600

(86) ZÚR vymezují plochy a koridory VPS pro technickou infrastrukturu takto:

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení Dotčená katastrální území ELEKTRICKÉ VEDENÍ

DLE PÚR ČR 2008MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU E01 Kelč – Valašské

Meziří-čí

ZVN 400 kV Choryně, Kelč-Nové Město, Komárovice, Kladeruby, Jasenice u Valašského Meziříčí, Vysoká u Valaš-ského Meziříčí, Perná u ValašValaš-ského Meziříčí, Lešná, Lhotka nad Bečvou

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje B. Odůvodnění – část b)

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení Dotčená katastrální území

E02 Rohatec – Otrokovice ZVN 400 kV Bílovice u Uherského Hradiště, Březolupy, Chylice, Jarošov u Uherského Hradiště, Javorovec, Kněžpole u Uherského Hradiště, Komárov u Napajedel, Komá-rov u Napajedel, Kunovice u Uherského Hradiště, Kvačice, Kvítkovice u Otrokovic, Malenovice u Zlína, Mařatice, Míkovice nad Olšavou, Mistřice I, Mistřice II, Napajedla, Oldřichovice u Napajedel, Ostrožská Nová Ves, Ostrožské Předměstí, Otrokovice, Poho-řelice u Napajedel, Popovice u Uherského Hradiště, Sady, Tečovice, Topolná, Včelary, Vésky

NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

E03 Zdounky – Bučovice VVN 110 kV Cetechovice, Divoky, Chvalnov, Lísky, Roštín, Stra-benice, Střílky, Těšánky, Zástřizly, Zdounky E04 Holešov -– Bořenovice

(vypuštěno)

VVN + TR110 kV/22 kV Bořenovice, Holešov, Rymice, Tučapy u Holešova E05 Otrokovice – Spytihněv VVN + TR110 kV/22 kV Halenkovice, Napajedla, Spytihněv

E06 Uherské Hradiště – Vésky – Veselí nad Mo-ravou

VVN + TR110 kV/22 kV Chylice, Jarošov u Uherského Hradiště, Kněžpole u Uherského Hradiště, Kunovice u Uherského Hradiš-tě, Kvačice, Mařatice, Mistřice I, Ostrožská Nová Ves, Ostrožské Předměstí, Popovice u Uherského Hradiště, Sady, Staré Město u Uherského Hradiště, Vésky

E07 (vypuštěno)

E08 Bojkovice TR 110 kV/22 kV Bojkovice

E09 Slušovice – Slavičín VVN + TR110 kV/22 kV Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Lípa nad Dřevnicí, Ludkovice, Nevšová, Petrůvka u Slavičína, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provo-dov na Moravě, Řetechov, Slavičín, Slušovice, Vese-lá u Zlína, Zádveřice, Želechovice nad Dřevnicí E10 Slavičín - Střelná VVN + TR110 kV/22 kV Bohuslavice nad Vláří, Divnice, Horní Lideč, Křekov,

Křekov, Lipina, Mirošov u Valašských Klobouk, Po-teč, Slavičín, Střelná na Moravě, Študlov, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, Vlachovice, Vrbětice E11 Zubří - Hutisko VVN + TR110 kV/22 kV Hážovice, Hutisko, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež

nad Bečvou, Tylovice, Vidče, Vigantice, Zubří E12 Hulín -

Všetu-ly(zrealizováno)

VVN 2 x 110 kV Hulín, Třebětice, Všetuly

PLYNOVODY

DLE PÚR ČR 2008MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU P01 Hrušky –

PříborTvrdo-nice - Libhošť Zdvojení VVTL plynovo-du DN 700 PN 63 Mora-via – VTL plynovod

Bezměrov, Blišice, Bojanovice u Zlobic, Cetechovice, Honětice, Chropyně, Chvalnov, Jarohněvice, Jestřa-bice, Koryčany, Kroměříž, Kyselovice, Lískovec, Lís-ky, Lutopecny, MěrůtLís-ky, Nětčice, Plešovec, Popovice u Kroměříže, Rataje u Kroměříže, Sobělice, Strabe-nice, Střílky, Šelešovice, Těšánky, Troubky, Zástřiz-ly, Zdislavice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice

P02 Bezměrov Kompresní Plynovod včetně kompresorové stanice VVTL plynovodu

Bezměrov, Chropyně

NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

P03 Zdounky - Kostelany RS + VTL plynovod Cvrčovice u Zdounek, Kostelany, Lhotka u Kroměří-že, Lubná u KroměříKroměří-že, Milovice, Skržice, Soběsuky, Újezdsko, Zdounky

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje B. Odůvodnění – část b)

Kód VPS

Lokalizace Popis - označení Dotčená katastrální území

P04 Choryně – Kelč RS + VTL plynovod Branky, Choryně, Kelč-Nové Město, Kelč-Staré Měs-to, Kladeruby, Komárovice, Lhota u Choryně, Lhota u Kelče, Police u Valašského Meziříčí

P05 (zrealizováno) P06 Střelná na Moravě -

státní hranice

VTL plynovod Střelná na Moravě, Študlov PRODUKTOVODY

DLE PÚR ČR 2008MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU B01 Loukov - Sedlnice

(Mošnov)

Produktovod Branky, Choryně, Jasenice u Valašského Meziříčí, Komárno, Kunovice, Lešná, Lhota u Choryně, Lhotka nad Bečvou, Loučka u Valašského Meziříčí, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Osíčko, Podhradní Lhota, Police u Valašského Meziříčí, Poličná, Příkazy u Osíčka, Příluky, Rajnochovice, Vysoká u Valašského Meziříčí

Kapitola 7.1.3 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA včetně článku (87) je vypuštěna.