• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Impacts of joining the Schengen Treaty on tourism in the Czech Republic

6. Conclusion

In conclusion we can surely state that tourism has changed since the Czech Republic joined the European Union. There are at least three reasons for it. Firstly, the Czech Republic has become more attractive country after accessioning to the EU because this organization is supposed to be symbol of prosperity, security and democracy. Secondly, in 2007 nine new member countries joined the Schengen Treaty and so enlarged the area without border checking. These two aspects have positively influenced the tourism industry in our country. However, there is also one effect which has contributed negatively – the economic crisis.

Due to this we are witnesses of fast changing process in the structure of visitors especially in growing interest of Asian´s tourists. Moreover, the Czech Republic has become a popular destination for foreign workers, next to Ukraine, from Slovakia, Poland, Romania or Bulgaria, despite the fact that two last countries are not part of the Schengen system.

Furthermore, membership in the EU and Schengen system supported the possibilities of students exchange programmes. Since 2004 and 2007 the number of students coming and departing for studies abroad has been increasing every year.

11Aktion is a program for support of mutual cooperation in education and research area between Austria and the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The program was set up in 1992 however, the huge development has been marked after joining of three countries in the EU. The support is given in two categories: 1) individual – for study and research visits as well as for summer languages schools and 2) institutional – as support of cooperation project among educational institutions [20].

References

[1] FIALA, Petr – PITROVÁ, Markéta:Evropská unie. Brno. CDK 2003. ISBN 80- 7325-015-2.

[2] Euroskop, Schengenská dohoda: http://www.euroskop.cz/290/sekce/r-s/

(last accessed October 25, 2011).

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Celosvětový vývoj v mezinárodním cestovním ruchu na počátku roku 2009, p. 1. http://www.mmr.cz/CMSPages/

GetFile.aspx?guid= 508e201e-d185-468f-94c4-acdcefcbee9e (last accessed October 24, 2011).

[4] ACK ČR, Shrnutí vývoje příjezdového cestovního ruchu, 26. 11. 2010:

http://www.ackcr.cz/tiskove-zpravy/shrnuti-vyvoje-prijezdoveho-cestovniho- ruchu (last accessed October 26, 2011).

[5] Czech.cz, Českou republiku navštívilo v roce 2010 6,3 milionů zahraničních turistů, 5. 2. 2011:http://www.czech.cz/cz/103922-ceskou-republiku-navstivilo- v-roce-2010-63-milionu- zahranicnich-turistu (last accessed October 24, 2011).

[6] Ministerstvo zahraničních věcí ČR, http://www.mzv.cz/jnp/cz/

informace_pro_cizince/ sazebnik_vizovych_poplatku/index.html (last accessed October 25, 2011).

[7] Ministerstvo pro místní rozvoj. Celosvětový vývoj v mezinárodním cestovním ruchu na počátku roku 2009, p. 2: http://www.mmr.cz/CMSPages/

GetFile.aspx?guid=508e201e-d185-468f-94c4-acdcefcbee9e (last accessed October 26, 2011).

[8] Czech Statistical Office: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/enginformace/

acru111010_410. xls (last accessed October 25, 2011).

[9] Institute for Economics and Peace: http://www.economicsandpeace.

org/AboutUs (last accessed November 3, 2011).

[10] Literární noviny, Česko je bezpečná země. V indexu bezpečnosti jsme pátí na světě, 27. 7. 2011: http://www.literarky.cz/svet/evropa/5060-esko-je-bezpena- zem-v-indexu-bezpenosti-jsme-pati-na-svt (last accessed November 2, 2011).

[11] Eurozprávy.cz, Praha je bezpečnější než Vídeň, Česko předčí řadu evropských zemí, 15. 6. 2011: http://cestovani.eurozpravy.cz/svet/29244-praha-je- bezpecnejsi-nez-viden-cesko-predci-radu-evropskych-zemi/ (last accessed November 3, 2011).

[12] Euroskop.cz, Přechodné období vyplývající z rozšíření EU v roce 2004:

http://www.euroskop.cz/617/sekce/prechodne-obdobi-na-volny-pohyb- pracovniku/ (last accessed January 25, 2011).

[13] IDnes.cz, Počet Čechů pracujících za hranicemi se od roku 2006 téměř zdvojnásobil, 23. 4. 2008: http://www.novinky.cz/kariera/138327-pocet-cechu- pracujicich-za-hranicemi-se-od- roku-2006-zdvojnasobil.html (last accessed January 21, 2012).

[14] Novinky.cz, Počet zahraničních pracovníků v Česku klesá již pět měsíců, 17.

6. 2009: http://www.novinky.cz/kariera/171487-pocet-zahranicnich-pra- covniku-v-cesku-klesa-jiz-pet-mesicu.html (last accessed February 4, 2012).

[15] Evropská unie v České republice, Erasmus: Rekordní počet studentů získal od EU grant na studium nebo stáž v zahraničí, 6. 6. 2011:

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_ releases/11_675_cs.htm (last accessed December 7, 2011).

[16] Erasmus Statistics, Erasmus Students Mobility: http://ec.europa.eu/

education/erasmus/ doc/stat/0910/countries/cz_en.pdf (last accessed December 7, 2011).

[17] Erasmus Statistics, Erasmus Students Mobility: http://ec.europa.eu/

education/erasmus/ doc/stat/0910/countries/poland_en.pdf (last accesed January 2, 2012).

[18] Erasmus Statistics, Erasmus Students Mobility: http://ec.europa.eu/

education/erasmus/ doc/stat/0910/countries/slovakia_en.pdf (last accesed January 2, 2012).

[19] Erasmus Statistics, Erasmus Students Mobility: http://ec.europa.eu/

education/erasmus/ doc/stat/0910/countries/slovenia_en.pdf (last accesed January 6, 2012).

[20] Dům zahraničních služeb, Aktion: http://www.dzs.cz/index.php?a=view- project-folder&project_folder_id=189& (last accesed January 12, 2012).

[21] Jahrsbericht 2004, AKTION Österreich Tschechische Republik Wissenschafts- und Erziehungskooperation; Zpráva o činnosti za rok 2010, AKTION Česká Republika – Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání:

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=174&view_type_code=document& (last accesed January 14, 2012).

[22] Dům zahraničních služeb, Ceepus: http://www.dzs.cz/index.php?a=view- project-folder&project_folder_id=174&view_type_code=document& (last accesed January 14, 2012).

Mgr. Petr Jeřábek

University of Business in Prague Spálená 14

110 00 Praha 1 Czech Republic www.vso.cz

jerabek@vso-praha.eu

Petr Jeřábek works at the University of Business in Prague as Assistant of Vice-Rector for Research and International Affairs. He studied Political Science and International Relations at the University of West Bohemia in Pilsen and during that time he also completed one-year study internship at the University of Ljubljana (Slovenia) and one-month at the University of Vienna (Austria).

In document Journal of Tourism and Services (Stránka 124-127)