• Nebyly nalezeny žádné výsledky

(1)Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Podíl "(1)Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol"

Copied!
22
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 59 Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol. 188 (2019), ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)

ŴěĔĉēŃĕėġĈĊȀėĎČĎēĆđĕĆĕĊė

”…Š‡‘Ž‘‰‹…ý˜ýœ—Š”‘„õœ‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›˜‹Ž‡‹…‹

˜‡•˜³–Ž‡‡˜‹”‘‡–žŽÀ…ŠƒƒŽýœ

Archeological research in graves of the Church of Saint Elisabeth of Jilemnice, in the light of environmental analysis

ƒ”‘•–⇆À1*ǡÀ–³œ•Žƒ˜—ā‡Žƒ2ǡ‡ƒ‘˜ƒ«‹‘˜ž3౭Ƭ౭ƒ‘˜ž4

1—œ‡—,‡•±Š‘”žŒ‡˜—”‘˜³ǡžŽ‘˜ƒͽͷǡͻͷͷͶͷ—”‘˜ǡ’”‘•–”‡†‹̻—œ‡—Ǧ–—”‘˜Ǥ…œ

2ž”‘†À—œ‡—ǡâÀ”‘†‘˜³†‡…±—œ‡—ǡ‹”—•‘˜žͷͽͺͶǡͷͿ͹ͶͶ”ƒŠƒͿǢ˜‹–‡œ•Žƒ˜̸—œ‡Žƒ̻Ǥ…œ

͹ƒ„‘”ƒ–‘⃔…Š‡‘„‘–ƒ‹›ƒ’ƒŽ‡‘‡‘Ž‘‰‹‡ǡâÀ”‘†‘˜³†‡…žˆƒ—Ž–ƒǡ‹Š‘«‡•ž—‹˜‡”œ‹–ƒ˜,‡•ý…Š

—†³Œ‘˜‹…À…ŠǡƒŽƒ–±•–‘…‡͹ǡ,‡•±—†³Œ‘˜‹…‡͹ͽͶͶͻǢŽ‡ƒǤ‘˜ƒ…‹‘˜ƒ̻‰ƒ‹ŽǤ…‘

ͺƒ–‡†”ƒ„‘–ƒ‹›ǡâÀ”‘†‘˜³†‡…žˆƒ—Ž–ƒǡƒ”Ž‘˜ƒ‹˜‡”œ‹–ƒǡ‡ž–•ž͸ǡͷ͸;Ͷͷ”ƒŠƒ͸Ǣ

’‘—”‘—̻‰ƒ‹ŽǤ…‘

ȗ…‘””‡•’‘†‹‰ƒ—–Š‘”

Prostředník J., Kuželka V., Kovačiková L. & Novák J., 2019: Archeologický výzkum hrobů z kostela sv. Alžběty v Jilemnici ve světle environmentálních analýz. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188: 59–80.

Abstrakt: Archeologický výzkum v  areálu zámeckého parku objevil v  roce 2016 relikt gotického kostela sv. Alžběty datovaný do 2. pol. 13. stol. Jde o jednolodní stavbu s pravoúhlým závěrem (délka 25 m, šířka lodi 13 m, šířka presbytáře 10,5 m). Kostel měl zřejmě staršího předchůdce – dřevěnou stavbu na kamenné podezdívce, pocházející z  poloviny 13. století. Areál kostela byl zároveň místem pohřebním: vně zdi presbytáře byl nalezen hrob mladé ženy a 1,5 ročního dítěte, datované do 13. až 14. stol., v presbytáři se nalezly 3 hroby mužů s datací do 14. století. S vysokou pravděpodobností jde o příslušníky rodu Valdštejnů.

Při archeologickém výzkumu hrobů v  kostele sv. Alžběty bylo objeveno také několik zvířecích kostí.

Především se jednalo o  pozůstatky skotu a  kura domácího v  mladém i  dospělém věku. Řeznické zásahy evidované na povrchu kostí přímo potvrzují zpracování masa těchto zvířat.

Abstract: Archaeological research in the area of the chateau park uncovered the relic of the Gothic church of St. Elisabeth, dated to the second half of the 13th century. It is a single-nave building with a rectangular finish (length 25 m, boat width 13 m, presbytery width 10.5 m). The church probably had an older predecessor - a wooden structure on a stone foundation, dating from the mid-13th century. At the same time, the church site was a burial place: a grave of a young woman and a 1.5-year-old child, dated 13th/14th century were found outside the presbytery wall. In the presbytery, there were 3 graves of men dating back to the 14th century. It is very likely that these are the Lords of the Wallenstein family. Archaeological research in graves in the Church of St. Elisabeth unearthed a small collection of animal bone remains. The occurrence of bones of young and mature cattle and domestic fowls, which are abundant in the archaeozoological assemblage, indicates the prevailing meat consumption of these animals. The butchering marks on their bones document removal of meat from the carcasses.

Klíčová slova: archeologický výzkum, gotika, kostel s pravoúhlým presbytářem, 13.–14. století, Valdštejnové, kostnice, archeozoologie, dřevo, uhlíky

Keywords: archeological research, Gothic, church with rectangular presbytery, 13th–14th century, Lords of Wallenstein, animal bone remains, wood and charcoal remains

Received: May 21, 2019 | Accepted: October 1, 2019 | Issued: December 13, 2019 DOI: 10.2478/jnmpnhs-2019-0002

(2)

60 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

l˜‘†

ƒ’‘†œ‹”‘—ʹͲͳ͸’”‘„³ŠŽƒ’”˜À‡–ƒ’ƒƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——˜ƒ”‡žŽ—œž‡…±Š‘

’ƒ”—˜‹Ž‡‹…‹ȋ‘„”ǤͳȌǡ’⋍–‡”±†‘掑‘„Œ‡˜—‰‘–‹…±Š‘‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›ȋ”‘•–⇆À

ƒ‘ŽǤʹͲͳ͹„ȌǤeŽ‘‘Œ‡†‘Ž‘†À•–ƒ˜„—•†Ž‘—Šý’”ƒ˜‘ýœž˜³”‡ȋ…‡Ž‘˜ž†±Žƒ•–ƒ˜„›

Œ‡ʹͷǡæÀ⍃Ž‘†‹ͳ͵ƒ’”‡•„›–žâ‡……ƒͳͲǡͷǢ‘„”Ǥ͵ǡʹͳȌǤ”‡•„›–žâ’”‘•–—’‘˜ƒŽ‹–‡”‹±”‡

œƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—ȋ‘„”ǤʹȌƒœ†‹˜‘Ž‘†‹•ƒŠƒŽ‘ƒā’⇆†‡æÀ˜ý…Š‘†ÀâÀ†Ž‘œž—Ǥ‘•–‡Ž

•˜ǤŽā„³–›„›Žœ’À•‡ý…Š’”ƒ‡õ‡’âÀ‘œž‘†’‘«ž–—ͳ͸Ǥ•–‘Ž‡–ÀǤ‡Š‘˜ý•–ƒ˜„ƒ„›Žƒ

œ’”ƒ˜‹†Žƒ•’‘Œ‘˜žƒ•”‘œ†³Ž‡À˜ƒŽ†æ–‡Œ•±Š‘†‘‹‹ƒ˜”‘‘æÀ…Š˜”‘…‡ͳͶͻʹǤƒ–ƒ…‡

Œ‡˜æƒ†À›˜ý•Ž‡†õƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——’‘†•–ƒ–³˜›ææÀƒ•’ƒ†ž†‘†”—Š±’‘Ž‘˜‹›

ƒāœž˜³”—ͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–ÀǤ•‘†³Ͷ˜’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›„›Ž‘„Œ‡˜‡Œ‡æ–³Œ‡†‡œƒŒÀƒ-

˜ý‡‘˜‹–ýŠ‹•–‘”‹…ý–‡”±ǣ–³•³ƒ†’‘†Ž‘āÀ„›ŽƒƒŽ‡œ‡ƒ’‘†‡œ†À˜ƒ•–ƒ˜„›œ˜‡Žý…Š

ƒ‡õȋ•–”—–—”ƒͻʹ͵Ȍǡ–‡”ž„›Žƒƒ”—懐ƒœžŽƒ†‘˜ý˜ý‘’‡’”‘•‡˜‡”Àœ‡®’”‡•-

„›–žâ‡ǤeŽ‘–‡†›‘•–ƒ˜„—ƒ†˜æÀ’‘…Š›„‘•–•–ƒ”æÀ‡āœ†³ý‘•–‡Ž•˜ǤŽā„³–›Ǥ‘†‡œ†À˜—ǡ

–‡”ž ˜ •‘†³ –˜‘âÀ •‡˜‡”‘-

˜ý…Š‘†À ž”‘āÀǡ õā‡‡

• ˜›•‘‘— ’”ƒ˜†³’‘†‘„‘•–À

‘œƒ«‹–œƒ’⇆…Šõ†…‡‘•–‡Žƒ

•˜Ǥ Žā„³–›Ǥ ‡Œ•’Àæ‡ æŽ‘ ‘ ‡-

˜‡Žý†â‡˜³ý‘•–‡Žȋ‡……Ž‡•‹ƒ

Ž‹‰‡ƒȌǡ–‡”ý„›Ž‘³‘Ž‹†‡-

•‡–‹Ž‡–À’‘œ†³Œ‹ƒŠ”ƒœ‡•–ƒ˜-

„‘—ƒ‡‘—Ǥ‘…Š‘œÀ–‡”±

’⇆ •–ƒ”æÀ •–ƒ˜„‘— „›Ž †À›

˜ý˜³”õ ’”ƒ‡õ ‡•–ƒ„‹ŽÀǡ

ƒ ’”‘–‘ „›Ž œ’‡˜³ ”‘æ–‘˜‘—

‘•–”—…À œ Œ‡†Ž‘˜±Š‘ †â‡˜ƒ

(obr. 20).

•‘†³ «Ǥ ͳ͵ȀʹͲͳ͸ ƒ-

˜ƒœ—ŒÀ…À ƒ ˜ý…Š‘†À ˜³ŒæÀ

•–³— ’”‡•„›–žâ‡ „›Ž› ƒŽ‡-

œ‡›ʹ‘•–”‘˜±Š”‘„›ȋͳƒʹǡ

‘„”Ǥ ͶȌǤ ý‘’ Š”‘„‘˜± Œž›

„›Ž ‘œƒ«‡ «À•Ž‡ ͷͳͳ ƒ ˜ý-

’ŽÒ –˜‘â‹Žƒ —Ž‘ā‡‹ƒ ͳͷͲǤ eŽ‘

‘ ʹ ‘•–”‘˜± ’‘Šâ„› ˜ ’‘Ž‘œ‡

ƒ œž†‡…Šǡ • ŠŽƒ˜‘— ‘”‹‡–‘-

˜ƒ‘—  œž’ƒ†— ȋƒ•‹ ͵Ͳ Ž‡–ž

ā‡ƒƒ†À–³˜‡•–žâÀͳǡͷ”‘—ȌǤ ý‘’ ’”‘ Š”‘„‘˜‘— Œž— ˜‡

•˜± Š‘”À «ž•–‹ ’âÀ‘ ƒŽ±ŠƒŽ

ƒœ†‹˜‘’⇆œžŽƒ†—˜ý…Š‘†-

ÀŠ‘ œž˜³”— ’”‡•„›–žâ‡ ȋͻͳͺȌ

ƒ œƒ•ƒŠ‘˜ƒŽ ƒā ’‘† ˜‡Ò

œžŽƒ†‘˜±•’ž”›Ǥƒ•‡˜‡”À

⇜— Œ•‘— †‘„⇠’ƒ–”± …Š”‘-

‘Ž‘‰‹…± •–”ƒ–‹‰”ƒϐ‹…± ˜œ–ƒ-

Š›ǡ–‡”±ƒœƒ«—ŒÀž•Ž‡†‘•–

Š‹•–‘”‹…ý…Š –‡”±õǣ ˜ý‘’

’”‘ Š”‘„‘˜‘— Œž— ƒ”—æ—Œ‡

œžŽƒ†‘˜ý ˜ý‘’ ’”‘ ’⇆œž-

Žƒ†’”‡•„›–žâ‡‘•–‡ŽƒǤý’ŽÒ Obr. 1. Jilemnice (okr. Semily). Lokalizace obou záchranných

archeologických výzkumů do ortofotomapy, které byly v letech 2016 a 2017 realizovány v areálu jilemnického zámeckého parku. ZAV 1 (548) – širší areál zahradního domu, ZAV 2 (549) – sondy před průčelím pivovaru.

Obr. 2. Snímek zahradního domku od severozápadu a pohled na nálezový stav zdi z lomového kamene procházející v ose západ – východ zahradním domem. Jde o severní zeď presbytáře kostela sv. Alžběty. Foto: M. Housová.

(3)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 61

Š”‘„õ‘„•ƒŠ—Œ‡˜ýŠ”ƒ†³ƒ”–‡ˆƒ–›†ƒ–‘˜ƒ–‡Ž±†‘ʹǤ’‘ŽǤƒāœž˜³”—ͳ͵Ǥ•–‘ŽǤ‡†Ž‡‡”ƒ‹›

Obr. 3. Zákres historických terénů objevených při archeologickém výzkumu v roce 2016 do katastrální mapy. Oranžovou barvou je vyznačen půdorys kostela sv. Alžběty. Za západní stěnou kostela pokračuje obdélníkový objekt, který se podařilo objevit při geofyzikálním měření. Linie vycházející z Valdštejnské ulice může svědčit pro původní vstup do areálu tvrze Valdštejnů.

Obr. 4. Bronzové přezky řemení mečů z hrobů 4 až 6 z hrobů jilemnické větve pánů z Valdštejna. Foto:

P. Hartman.

(4)

62 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

Obr. 5. Kresebná a fotografická dokumentace severního řezu a západního řezu se zdí presbytáře a její základovou spárou. Na bázi sondy byl objeven hrob asi třicetileté ženy a v severním řezu hrob 1,5 ročního dítěte. Dokumentace: Š. Lompart.

(5)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019ȁ͸͵

•‡ƒŽ‡œŽ›‹Šâ‡„›ǡ–‡”±‘Š‘—

•˜³†«‹–’”‘‘•–”—…‹†â‡˜³±

”ƒ˜‡Ǥ–ƒ˜„ƒ‘•–‡Žƒ—•À„ý–

ƒ œžŽƒ†³ –±–‘ Œ‡†‘†—…Š±

•–”ƒ–‹‰”ƒϐ‹‡•–ƒ”æÀǤ

ƒŽæÀ Š”‘„› „›Ž› ‘„Œ‡˜‡›

ƒŒƒâ‡ʹͲͳ͹˜†”—Š±‡–ƒ’³ƒ”- …Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘ ˜ýœ——ǡ –‡”ý

„›Ž•‹–—‘˜ž†‘’”‡•„›–žâ‡‘•-

–‡Žƒȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤ

•‘†³ͶȀʹͲͳ͸ȂʹͲͳ͹„›Žƒ’‘†

˜”•–˜‘— •—–‹ ‘„Œ‡˜‡ƒ ’õ˜‘†À ˜‡Ò ’‘†ŽƒŠ› ‘•–‡Žƒ ƒ ’‘†

Œ‡ŒÀœž•›’‡ȋͳͷͺȌ•‡ƒŽ‡œŽ›

–⋍‘•–”‘˜±Š”‘„›ȋŠ”‘„›Ͷǡͷǡ

͸Ǣ‘„”ǤͷȌǤeŽ‘‘Š”‘„›–âÀ—āõ

˜‡ ˜³— ͶͲ ƒā ͸Ͳ Ž‡– ȋŠ”‘„ Ͷǡ

˜ý‘’ ͷͳ͵ǡ †‡’‘œ‹– ͳ͸Ͳǡ ͳ͸ͳǢ

Š”‘„ͷǡ˜ý‘’ͷͳ͵ǡ†‡’‘œ‹–ͳ͸Ͳǡ ͳ͸ͳǢŠ”‘„͸ǡ˜ý‘’ͷͳͷǡ†‡’‘-

œ‹– ͳ͸͸ȌǤ ‘†Ž‡ Š‘”‹œ‘–žŽÀ…Š

•–”ƒ–‹‰”ƒϐ‹…ý…Š˜œ–ƒŠõŒ‡’”ƒ˜-

†³’‘†‘„±ǡ ā‡ ‡Œ’”˜‡ „›Ž †‘

œ‡³—Ž‘ā‡œ‡â‡Žý˜Š”‘„³Ͷ ȋ˜ý‘’ͷͳ͵ǡ†‡’‘œ‹–ͳ͸Ͳǡͳ͸ͳȌǤ

žŽ‡„›Ž’‘Šâ„‡Œ‡†‹‡…˜Š”‘-

„³͸ȋ˜ý‘’ͷͳͷǡ†‡’‘œ‹–ͳ͸͸Ȍǡ

–‡”ý „›Ž ž•Ž‡†³ ƒ”—懐

˜ý‘’‡ ’”‘ Š”‘„ ͷ ȋ˜ý‘’

ͷͳͶǡ †‡’‘œ‹– ͳ͸ʹȌǤ ‘•–‡”À

’‘œõ•–ƒ–› ‡„‘ā–Àƒ ˜ Š”‘„³

͸„›Ž›—Ž‘ā‡›ƒŒ‹āÀ•–”ƒ—Ǥ

”‘„› ’”‘ƒœƒ–‡Ž³ ’‘…Šž-

œ‡Ž› œ‡ ͳͶǤ •–‘Ž‡–À ƒ • ˜›•‘‘—

’”ƒ˜†³’‘†‘„‘•–À–ƒžŽ‡ā‡Ž›

–‡Š†‡ŒæÀ ƒŒ‹–‡Žõ Œ‹Ž‡‹…-

±Š‘ †‘‹‹ƒ Ȃ ƒŽ†æ–‡ŒõǤ

‡„‘ā–À…‹ „›Ž‹ —Ž‘ā‡‹ ˜ ”ƒ-

˜À…Š œ Œ‡†Ž‘˜±Š‘ ƒ •”‘˜±Š‘

†â‡˜ƒǡƒā†ýœ—āõ³Ž—Ž‡˜±

›«Ž‡ „”‘œ‘˜‘— ”—Š‘˜‘—

’⇜—œâ‡‡À‡«‡ȋ‘„”ǤͶȌǤ

„Œ‡˜ –³…Š–‘ ’‘Šâ„õ õā‡‡ ‘œƒ«‹– œƒ •—–‡«³ ‡«‡ƒýǡ ’”‘–‘ā‡ •‡ ’õ˜‘†³ ’‘«À–ƒŽ‘

•–Àǡā‡Œ‡†‹ý’‘Šâ‡„ÀÀ•–‡Ƿ”‘‘敍ý…ŠDzƒŽ†æ–‡Œõ„›Ž‘•–‡Ž‡Œ•˜³–³ŒæÀ”‘Œ‹…‡

˜‘”À…Še–³’ƒ‹…À…ŠǤ

‡†Ž‡–³…Š–‘’‘Šâ„õ•‡’⋃”…Š‡‘Ž‘‰‹…±˜ýœ——˜’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›ƒ-

Ž‡œŽƒ‹’”žœ†žŠ”‘„‘˜žŒžƒȋŠ”‘„͵ǡ˜ý‘’ͷͳʹǡ†‡’‘œ‹–ͳͷͻȌǡƒ„›Ž’õ˜‘†³—Ž‘ā‡³-

–‡”ýœƒŒ‹–‡ŽõŒ‹Ž‡‹…±Š‘’ƒ•–˜À˜ͳ͸Ǥ•–‘Ž‡–ÀȂ‘ŠŽ‘ŒÀ–‘’âÀ•Ž—æÀƒæŽ‡…Š–‹…±Š‘”‘†—

œlŒ‡œ†…‡ƒœ‘—‹…‡„‘⋐‡…ý…Šœ‘‘˜ƒǤ‡œ‡•’‘”—œƒŒÀƒ˜ý‘„Œ‡˜‡Œ‡œ†³žŠ”‘„-

ƒǡ–‡”ž•‡ƒ…Šžœ‡Žƒ˜•ƒ±•–⇆—’”‡•„›–žâ‡ȋ˜ý‘’ͷͳͺǡ•–”—–—”›ͻʹͳƒͻʹʹȌǤ‘†Ž‡

žŽ‡œ‘˜ý…Š‘‘Ž‘•–ÀŒ‹Žœ‡†ƒ–‘˜ƒ–Œ‡†‘œƒ«³†‘ͳ͹Ǥ•–‘Ž‡–Àǡ«Àā•‡œž”‘˜‡Òâ‡æÀ‹’”‘„Ž±ǡ

–‡”±—œƒŒ‹–‡Žõ’ƒ•–˜À’ƒ–â‹Žƒǣ†‘–±–‘Š”‘„›„›Ž‹’‘•–—’³—Ž‘ā‡‹•›ƒ˜—”›æ–‘ˆƒ

Obr. 6. Sonda 4A-B/2017 – kresebná a fotografická

dokumentace nálezové situace s třemi vypreparovanými hroby 4, 5 a 6 (výkopy 513, 514, 515), s vysokou pravděpodobností jde o hroby majitelů jilemnického panství v 14. století – příslušníky rodu Valdštejnů. Foto: L. Gál.

(6)

͸Ͷȁ 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

ƒ”ƒ–ƒœ‘Žā‹…ƒ‡œ†”—ā‹…Ǥ”‘…‡ͳ͹ͺ͸

„›Ž› ”ƒ˜‡ • ‘•–ƒ–› ƒ”ƒ–õ œ ‘Žā‹…

ƒ ‡œ†”—ā‹… •’‘Ž— • †ƒŽæÀ‹ ”ƒ˜‡‹

ȋ˜«‡–³ Š”‘„— ͵Ȍ ‡šŠ—‘˜ž› ƒ ’â‡-

‡•‡› †‘ ˆƒ”ÀŠ‘ ‘•–‡Žƒ •˜Ǥ ƒ˜â‹…‡ ȋ…ŠƒŽŽ‡”ͳ͹ͻͲǣͳͲ͵ȂͳͲͶȌǤ

•‘†³ͳȀʹͲͳ͸’⇆œž’ƒ†À’”õ-

«‡ŽÀœƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—•‡ƒŽ‡œŽ‘œƒ«-

±‘ā•–˜ÀŽ‹†•ý…Š‘•–ÀǤeŽ‘˜æƒ’‘—-

œ‡‘‘•–‹‘«‡–‹ƒŽ‡„›ǡ˜›•Žž†ƒ±†‘

Œž› ˜³ •‡˜‡”ÀŠ‘ ’”õ«‡ŽÀ Ž‘†‹ ‘•–‡Žƒ

ȋ‘–‡š–›ͳͳ͹ǡͳʹʹǡͳʹͻǡ˜ý‘’ͷͲͳǢ‘„”Ǥ ͳͻȌǤ”ƒ˜†³’‘†‘„³Œ†‡‘‘•–‹œ‘•–‡Ž-

À‘•–‹…‡•˜ǤŽā„³–›ǡ–‡”±„›Ž›—Ž‘ā‡›

†‘œ‡³’‘’‘āž”—˜”‘…‡ͳ͹ͺͺ˜ž˜ƒœ-

‘•–‹ƒƒâÀœ‡À…À•ƒâ‡‘•‡ˆƒǤ‘”—æ‡-

À ‘•–‡ŽÀ…Š ‘•–‹… œ‡ ͳ͹Ǥ •”’ƒ ͳ͹ͺ͹

ȋƒ•…ŠͳͺʹͺȌǤ

‡†ÀŽ‘— •‘—«ž•–À œž…Š”ƒ±Š‘ ƒ”- …Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘ ˜ýœ—— •‡ •–ƒŽ ‹ ’”õ-

œ— ‡˜‹”‘‡–žŽÀǤ –”ƒ–‹ϐ‹‘˜ƒý

„‹‘ƒ–‡”‹žŽ œ Š‹•–‘”‹…ý…Š –‡”±õ „›Ž

œ‘—ž’ƒŽ‡‘„‘–ƒ‹‡ȋ‘˜žʹͲͳ͹Ȍ

ƒ ƒ”…Š‡‘œ‘‘Ž‘‰‡ ȋ‘˜ƒ«‹‘˜ž ʹͲͳ͹ȌǤ

‹†•± ‘•–‡”À ’‘œõ•–ƒ–› ˜ ‹–‡”‹±”—

‘•–‡Žƒ „›Ž› ‡šŠ—‘˜ž› ƒ–”‘’‘Ž‘‰‡

ƒž•Ž‡†³’‘•–‘—’‡›ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…±

ƒƒŽýœ‡ȋ—ā‡ŽƒʹͲͳ͹ȌǤ

–‘–‘ ’âÀ•’³˜— Œ•‘— ’”‡œ‡-

–‘˜ž› ˜ý•Ž‡†› •’‡–”ƒ ƒƒŽýœǡ –‡-

”± „›Ž› œƒ³â‡› ƒ „‹‘ƒ–‡”‹žŽ

’‘…Šžœ‡ŒÀ…À œ ‘•–”‘˜ý…Š Š”‘„õ œ ’”‡•-

„›–žâ‡Ǥ–”‘’‘Ž‘‰‹…ý˜ýœ—’”‘˜‡†Ž‹

Ǥ —ā‡Žƒǡ ˜ýœ— ”‘•–Ž‹ý…Š œ„›–-

õ Ǥ ‘˜žǡ ƒ”…Š‡‘œ‘‘Ž‘‰‹…ý ˜ýœ—

Ǥ‘˜ƒ«‹‘˜žǡ«ž•–˜³‘˜ƒ‘—ƒ”…Š‡‘Ž‘-

‰‹‹œ’”ƒ…‘˜ƒŽǤ”‘•–⇆ÀǤ

–”‘’‘Ž‘‰‹…ý˜ýœ—

‘•–‡”À…Š’‘œõ•–ƒ–õ

⋘ýœ——˜Ž‡–‡…ŠʹͲͳ͸ȂʹͲͳ͹ǡŒ‡Š‘ā

˜ý•Ž‡†› Œ•‘— •Š”—–› ˜ –‘–‘ «Žž—ǡ

„›Ž‘‘„Œ‡˜‡‘…‡Ž‡æ‡•–Š”‘„õǤ‹†•±

’‘œõ•–ƒ–›œ–³…Š–‘Š”‘„õ„›Ž›‘†„‘”³

˜›œ˜‡†—–›ƒ’⇘‡œ‡›†‘ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…±Š‘‘††³Ž‡Àž”‘†ÀŠ‘—œ‡ƒǤ†‡„›Ž›ǡ’‘Œ‡Œ‹…Š

‘«‹•–³Àƒ”‡•–ƒ—”‘˜žÀǡ”‡–‰‡‘Ž‘‰‹…›œ‘—ž›ƒ’‘†”‘„³ˆ‘–‘‰”ƒϐ‹…›œ†‘—‡–‘˜ž-

›Ǥ‡–‘†‹ƒ˜Žƒ•–ÀŠ‘ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——ǡ˜«‡–³‘†Šƒ†—†‡‘‰”ƒϐ‹…ý…Š’ƒ”ƒ‡-

–”õƒ—”«‡À’ƒ–‘Ž‘‰‹…ý…ŠžŽ‡œõŒ‡’‘’•žƒ˜’âÀ”—«…‡’”‘•–—†‹—‘•–”›ȋ–Ž‘—ƒŽƒ‘ŽǤ ͳͻͻͻȌǡžœ˜‘•Ž‘˜À„›Ž‘’‘—ā‹–‘’‘†Ž‡•Ž‘˜À—”œƒ˜±Š‘ȋͳͻͺͷȌǤ

Obr. 7. Zachovalost kosterních pozůstatků jedince z hrobu 4. Foto: J. Štěpán.

(7)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019ȁ͸ͷ

”‘„«Ǥͳ

Š”‘„³ͳ„›Žƒ’‘Šâ„‡ƒ†‘•’³Žžā‡ƒǡœ‡â‡Žžƒ•‹˜‡˜³—ƒ•‹͵ͲȂͶͲŽ‡–ȋ‘„”ǤͷȌǤ‡ŒÀ‘•–”ƒ„›Žƒ

˜‡Ž‹‰”ƒ…‹ŽÀǡ•‡•–⇆³˜›˜‹—–ý‹•˜ƒŽ‘˜ý‹ï’‘›Ǥ‘†Ž‡•–ƒ˜„›Š‘”À…Š‘…õ’ƒāÀ…Š

‘•–À„›ŽƒŒ‡ŒÀ†‘‹ƒ–À‘«‡–‹‘—‘«‡–‹ƒ’”ƒ˜žǤ›Žƒƒ•‹ͳ͸Ͳ…˜›•‘žǤ³Žƒ†‡ˆ‡–- Obr. 8. Čelní a boční pohled na lebku jedince z hrobu 4. Foto: M. Jantač.

Obr. 9. Plochý kostěný výrůstek horním na okraji pravého sedacího hrbolu jedince z hrobu 4. Foto: M.

Jantač.

(8)

66 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

À …Š”—’Ǥ ƒ Š”—†À…Š

ƒ „‡†‡”À…Š ‘„”ƒ–ŽÀ…Š

³Žƒ …Š‘”Ž‘˜› —œŽ›ǡ

–‡”±˜œ‹ƒŒÀ˜–Žƒ«‡À

‡œ‹‘„”ƒ–Ž‘˜± ’Ž‘–±›

†‘ •‘—•‡†À…Š ‘„”ƒ–Ž‘-

˜ý…Š –³Žǡ ƒ –‘ œâ‡Œ³ œ‡

œ˜ý懐± –³Ž‡•± œž–³ā‡Ǥ Ž‡˜± Ž‘†‹«‘˜‹–± õ•–- …‡ œž’³•–À ³Žƒ †”‘„-

‘— ‘•–À …›•–—ǡ –‡”ž

•‡ ƒŽ‡ œâ‡Œ³ Ž‹‹…›

‡’”‘Œ‡˜‘˜ƒŽƒǤ

”‘„«Ǥʹ

Š”‘„³ ʹ •‡ œƒ…Š‘˜ƒŽ›

’‘—œ‡œŽ‘›‘•–Àƒ-

Ž±Š‘ †À–³–‡Ǥ ‡Œï’Ž³ŒæÀ

‘•–À Œ‡ ‘•– Ž‘‡–Àǡ

— Àā •‡ †ž ‘†Šƒ†‘—–

Œ‡ŒÀ†±Žƒƒ•‹ƒͻͲǤ

ƒ–‘ †±Žƒ ‘•–‹ ‘†’‘-

˜À†ž ˜³— ƒ•‹ ”‘ ƒ ’õŽǤ

”«‡À ˜³— †À–³–‡

•‡ †‘žœƒŽ‘ǡ ā‡ ‡æŽ‘

‘ •”– ’â‹ ’‘”‘†—Ǥ †ƒ

Œ†‡‘’‘Šâ‡„†À–³–‡•ƒ–‘—ǡõā‡’”‘žœƒ–ƒā‘Ž‡—Žž”³‰‡‡–‹…±˜›æ‡–⇐ÀǤ

”‘„«Ǥ͵

Š”‘„³͵•‡ƒæŽ›’‘—œ‡œŽ‘›”õœý…Š‘•–Àœ‡œž•›’—Š”‘„—Ǥ’ƒ—ŒÀ•‡˜‹…Š‘•–‹‘-

˜‘”‘œ‡…‡ƒƒŽ±Š‘†À–³–‡ǡƒŽ‡‡Žœ‡œŒ‹•–‹–ǡœ‘Ž‹ƒŒ‡†‹…õ’‘…Šžœ‡ŒÀǤƒŽæÀ‘•–‹’‘…Šžœ‡ŒÀ

’”‘ƒœƒ–‡Ž³œ³‘Ž‹ƒ†‘•’³Žý…ŠŒ‡†‹…õǤ›Ž›œ†‡‹‘•–‹œ˜À⇅ÀǤ

‘Šâ„›–âÀ†ƒŽæÀ…Š†‘•’³Žý…Š‘•‘„•’‘Ž—•‘—˜‹•‡Ž›ȋŠ”‘„«ǤͶȂ͸Ǣ‘„”Ǥ͸ȌǤ•–³›”›’–›

•‡ƒ…Šžœ‡Ž›–⋍‘•–”›†‘•’³Žý…ŠŒ‡†‹…õǤ”‘„›Œ•‘—†ƒ–‘˜ž›†‘ͳͶǤ•–‘Ž‡–ÀǤ‘†Ž‡—Ž‘ā‡À

‘•–‡”˜‘•–‡Ž‡„›•‡ǡ’‘†Ž‡À³Àƒ”…Š‡‘Ž‘‰ƒǡ‘ŠŽ‘Œ‡†ƒ–‘ƒŽ†æ–‡Œ›Ǥ–”‘’‘Ž‘‰‹…ý

’”õœ—‘†ŠƒŽ‹Žǡā‡•‡Œ‡†ž‘–⋍‘•–”›†‘•’³Žý…Š—āõǡœ‡â‡Žý…Š˜’‘”‘«‹Ž±ƒ–—”À

˜³—Ǥ‘Š—ā‡Žǡ—˜æ‡…Š–âÀŒ‡†‹…õ„›Ž›˜‡Ž‹’‘捑œ‡±‘„Ž‹«‡Œ‡ǡƒ–—†Àā‡Žœ‡”‡‘•–”—‘˜ƒ–

Œ‡Œ‹…Š’‘†‘„—ƒ•”‘˜ž˜ƒ–Œ‹•‡š‹•–—ŒÀ…À‹’‘”–”±–›Ǥ

”‘„«ǤͶ

Š”‘„³Ͷ„›Ž’‘Šâ„‡—ā˜‡˜³—ƒ•‹ͷͲƒā͸ͲŽ‡–ȋ‘„”Ǥ͹ȌǤ³Ž˜‡Ž‹”ž–‘Ž‡„‘—ȋŠ›’‡”-

„”ƒ…Š›”ƒÀȌǡ•–⇆³˜›•‘‘—ȋŠ›’•‹”ƒÀȌƒïœ‘—ȋ–ƒ’‡‹‘”ƒÀȌ‘œ‘˜—ȋ‘„”ǤͺȌǡ

‡Š‘‘•–”ƒ„›Žƒ•–⇆À•–ƒ˜„›ƒ˜ý捗’‘•–ƒ˜›³Ž‘Ž‡ͳ͸͹…Ǥ‘†Ž‡”‘œ†ÀŽõ˜‡•–ƒ˜„³

’ƒāÀ…Š‘•–À„›•‡³Ž‘Œ‡†ƒ–‘’”ƒ˜žƒǤ”’³Ž˜›•‘‘—ƒœ‹˜‘•–Àœ—„õǤ³Ž•‹Ž‘—ƒ”–”ל—

˜‡•–⇆‘˜±‘•‹«‘«‡’‘˜…‘˜±Ž‘—„—ȋƒ”–‹…—Žƒ–‹‘ƒ–Žƒ–‘ƒš‹ƒŽ‹•‡†‹ƒƒȌǡ˜ý”ƒœ±†‡‰‡-

‡”ƒ–‹˜Àœ³›–³Ž‘„”ƒ–Žõȋ•’‘†›Ž‘•‹•Ȍ”«ÀǡŠ”—†Àƒ„‡†‡”À’ž–‡â‡ǡƒ³–‡”ý…Š‘„-

”ƒ–ŽÀ…Š•–‘’›’‘†‡‰‡‡”ƒ–‹˜À…Šœ³ž…Šƒ‡œ‹‘„”ƒ–Ž‘˜ý…Š’Ž‘–±ž…Šȋ‘•–‡‘…Š‘†”‘•‹•),

ƒ ‡œ‹‘„”ƒ–Ž‘˜ý…Š Ž‘—„‡…Š ”«À…Š ‘„”ƒ–Žõ ȋ•’‘†›Žƒ”–Š”‘•‹•Ȍ ƒ –ƒ± ƒ ā‡„”‘’ž–‡âÀ…Š

Ž‘—„‡…ŠǤƒ’”ƒ˜±Ž‘’ƒ–…‡³Ž•ƒ‘•–ƒ–‘—ƒ†’ƒā‘˜‘—‘•–ȋ‘•ƒ…”‘‹ƒŽ‡ȌǤƒ˜‹–âÀ

ƒ†Ž‘—„ÀŠ”„‘Ž—ȋ‡’‹…‘†›Ž—•‡†‹ƒŽ‹•Ȍ’”ƒ˜±’ƒāÀ‘•–‹³Ž‘•–³ý˜ý”õ•–‡˜ý捛

ƒ•‹Ͷ’‘„‘Ž‡•–‹˜±œž³–—‘‘•–‹…‡ȋ’‡”‹‘•–‹–‹•Ȍ˜À•–³ï’‘—掃…Šǡœ’õ•‘„‡±†Ž‘—-

Š‘†‘„‘—ƒ†³”‘—Œ‡†‘•–”ƒ‘—œž–³āÀ‘Š›„ƒ«õ’⇆Ž‘–Àȋ‘„”ǤͳͲȌǤ”’³Ž–ƒ±’‘«ÀƒŒÀ…À

ƒ”–”ל‘—”ƒ‡À…Šǡ›«‡ŽÀ…Šǡ‘Ž‡À…ŠǡŠŽ‡œ‡À…Šƒ‡œ‹«Žž‘˜ý…ŠŽ‘—„õƒ‘Šž…ŠǤ Obr. 10. Kostěný výrůstek po bolestivém zánětu okostice (periostitis)

na lokti jedince z hrobu 4. Foto: M. Jantač.

(9)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 67

”‘„«Ǥͷ

Š”‘„³ ͷ „›Ž ’‘Šâ„‡ —ā ˜‡ ˜³— ƒ•‹

ͶͲƒāͷͲŽ‡–ȋ‘„”ǤͳͳȌǤ³Ž•’À懔‘„—•–-

À ‘•–”— ƒ ˜ý捗 ’‘•–ƒ˜› ‘Ž‡ ͳ͹͵

…Ǥ ‡Š‘ ‘œ‘˜ƒ „›Žƒ †Ž‘—Šžǡ 拔‘žǡ

•–⇆³ ˜›•‘žǡ ƒ …‡Ž‘˜³ ”ž–‘Ž‡„ž

ȋŠ›’‡”„”ƒ…Š›”ƒÀǢ ‘„”Ǥ ͳʹȌǤ «‹…‡

³Ž ‘”‘—ŠŽ± ƒ ‘•À ‘–˜‘” Š”—捑˜‹–ý ȋœ‹Ž˜ž••› ͳͻͺ͸ȌǤ ‡…Š ³Ž ³‘Ž‹

ƒ‘žŽ‹Àǡ–‡”±‘˜æ‡œâ‡Œ³‡‘˜Ž‹˜Ò‘-

˜ƒŽ› ˜ƒŽ‹–— ā‹˜‘–ƒ ƒ œ†”ƒ˜Àǣ ’”˜À ’”ƒ˜ý

–⇐‘˜ý œ—„ ³Ž ˜›…ŠýŽ‡ý œ‡ œ—„ÀŠ‘

‘„Ž‘—— œ‡˜³ǡ †”—Šý ƒ‘’ƒ †‘˜‹–âǡ

’”ƒ˜‘— –⇖À •–‘Ž‹«— ³Ž ‘Š‡ ˜³–- æÀ ‡ā Ž‡˜‘—ǡ ˜ ”‘œ•ƒŠ— æÀ⍛ –⇐‘˜ý…Š

œ—„õ ³Ž ˜›–˜‘⇐ý ’‘†±Žý «‡Ž‹•–À ˜ƒŽ

(–‘”—• ƒ†‹„—Žƒ”‹•ȌǤ ƒ ”«Àǡ Š”—†À

‹„‡†‡”À’ž–‡â‹³Ž˜ý”ƒœ±†‡‰‡‡”ƒ–‹˜-

Àœ³›–³Ž‘„”ƒ–Žõȋ•’‘†›Ž‘•‹•ȌǤƒ³-

–‡”ý…ŠŠ”—†À…Š‘„”ƒ–ŽÀ…Š³Ž†‘‘…‡ …Š‘”Ž‘˜›—œŽ›ǡ–‡”±˜œ‹ƒŒÀ˜–Žƒ«‡À

‡œ‹‘„”ƒ–Ž‘˜± ’Ž‘–±› †‘ –³Ž ‘„”ƒ–ŽõǤ

ƒā‡„”‡…Š³Žœž›†‡‰‡‡”ƒ–‹˜À…Š

œ³ ˜ ā‡„”‘’ž–‡âÀ…Š Ž‘—„‡…ŠǤ ”’³Ž

ƒ”–”ל‘—”ƒ‡À…ŠǡŽ‘‡–À…Šǡ›«‡ŽÀ…Š

ƒ ‘Ž‡À…Š Ž‘—„õǤ ƒ ˜‹–âÀ ƒ†-

Ž‘—„ÀŠ”„‘Ž—ȋ‡’‹…‘†›Ž—•‡†‹ƒŽ‹•)

’”ƒ˜± ’ƒāÀ ‘•–‹ ³Ž ‘•–³ý ˜ý”õ•–‡

’‘ „‘Ž‡•–‹˜± œž³–— ‘‘•–‹…‡ ȋ’‡”‹‘•–‹Ǧ

–‹•Ȍ ˜ À•–³ — 掃…Šǡ œ’õ•‘„‡±—

†Ž‘—Š‘†‘„‘—ƒ†³”‘—Œ‡†‘•–”ƒ‘—

œž–³āÀ‘Š›„ƒ«õ’⇆Ž‘–ÀǤ

”‘„«Ǥ͸

Š”‘„³ ͸ „›Ž ’‘Šâ„‡ —ā ˜‡ ˜³— ƒ•‹

ͶͲ ƒā ͷͲ Ž‡– ȋ‘„”Ǥ ͳͶȌǤ ³Ž ”ž–‘Ž‡„‘—

ȋ„”ƒ…Š›”ƒÀȌǡ ˜›•‘‘— ȋŠ›’•‹”ƒÀȌ

ƒ •–⇆³ 拔‘‘— ȋ‡–”‹‘”ƒÀȌ ‘œ-

‘˜—ȋ‘„”ǤͳͷȌǡ•–⇆À‘•–”— ƒ˜ý捗’‘-

•–ƒ˜›‘Ž‡ͳ͸͹…Ǥ”’³Žƒœ‹˜‘•–Àœ—„õ

ƒœâ‡Œ³‹…Š”‘‹…ýœž³–‡†ž•ÀǤ³Ž

•‹Ž‘—ƒ”–”ל—˜‡•–⇆‘˜±‘•‹«‘«‡’‘-

˜…‘˜±Ž‘—„—ȋƒ”–‹…—Žƒ–‹‘ƒ–Žƒ–‘ƒš‹ƒŽ‹•

‡†‹ƒƒȌ ƒ †‡‰‡‡”ƒ–‹˜À œ³› –³Ž ‘„-

”ƒ–Žõȋ•’‘†›Ž‘•‹•Ȍ”«ÀǡŠ”—†Àƒ„‡†‡”À

’ž–‡â‡•–⇆ÀŠ‘•–—’³Ǥ ”’³Ž’‘«ÀƒŒÀ…À

ƒ”–”ל‘—”ƒ‡À…ŠŽ‘—„õǤ

†ƒ’–ƒ…‡ƒŒÀœ†—ƒ‘‹

‡†Ž‡’‘œƒ–õ‘ˆ›œ‹…±ƒœ†”ƒ˜‘–À•–ƒ˜—–âÀœ‘—ƒý…ŠŒ‡†‹…õ„›Ž›œŒ‹æ–³›‹œ³›

ƒ‘•–”ž…Šǡ–‡”±Œ•‘—‘Šý‹ƒ–”‘’‘Ž‘‰›ȋƒ’âǤƒ‹ŽŽ‹ˆǦ—…”‘•ƒ‘ŽǤʹͲͳʹǡ†‡Ž‹‘˜‹©

ƒ‘ŽǤʹͲͳͷȌ’‘˜ƒā‘˜ž›œƒƒ†ƒ’–ƒ…‡ƒ«ƒ•–‘—ŒÀœ†—ƒ‘‹Ǥ Obr. 11. Zachovalost kosterních pozůstatků jedince

z hrobu č. 5. Foto: J. Štěpán.

(10)

͸ͺȁ 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

’”˜ÀŠ‘ Œ‡†‹…‡ ȋŠ”‘„ ͶȌ Œ‡ ƒ Š‘”À

‘…‹ ’”ƒ˜±Š‘ •‡†ƒ…ÀŠ‘

Š”„‘Ž— ’Ž‘…Šý ‘•–³ý

˜ý”õ•–‡ ˜ À•–³ -

— ’‘Ž‘„Žƒ‹–±Š‘ •˜ƒŽ—

(—•…—Ž—• •‡‹‡„”ƒǦ

‘•—•Ȍǡ –‡”ý —‘āҗŒ‡

—‘ā‡À •–‡Šƒǡ ‘Š—–À

‘Ž‡ƒ ƒ ˜‹–âÀ ”‘–ƒ…‹

Žý–ƒ ȋ‘„”Ǥ ͻȌǤ ƒ± ƒ

Ž‡˜± ‘•–‹ Œ•‘— ƒ •‡-

†ƒ…À Š”„‘Ž— ’‘†‘„±

†”‘„³ŒæÀ ‘•–³± ˜ý-

”õ•–›Ǥ œ‹Ž› ƒ†³”-

‘— œž–³āÀ –‘Š‘–‘ •˜ƒŽ—Ǥ

ƒ ’⇆À…Š •–”ƒž…Š

Š”ƒ‹… ŠŽƒ˜‹… ƒ ”«õ

Œ•‘— ‘˜žŽ± ’Žƒ›ǡ –‡”±

•˜³†«À ‘ «ƒ•–± •‹Ž‘-

˜±’‘Š›„—˜›«‡ŽÀ…Š

Ž‘—„‡…ŠǤ ƒ˜À… Œ‡ œ†‡

˜‡”–‹žŽÀ’”‘–ƒā‡ÀŒƒ

›«‡ŽÀ…ŠŽ‘—„õǤ

†”—Š±Š‘Œ‡†‹…‡ȋŠ”‘„ͷȌŒ•‘—ƒœ‡˜À…Š‘”ƒŒÀ…ŠŒƒ›«‡ŽÀ…ŠŽ‘—„õ”ýŠ›”‘˜‘-

„³ā±•‘”ƒŒ‹Œƒǡ–‡”±•˜‘ŒÀ’‘Ž‘Š‘—‘†’‘˜À†ƒŒÀ’‘Ž‘œ‡’Žƒõƒ’⇆À…Š•–”ƒž…Š”«õ

•–‡Š‡À…Š‘•–À’⋒⇆‘ā‡À†‘ŽÀ‘«‡–‹›˜›«‡ŽÀŽ‘—„—ȋ‘„”Ǥͳ͵ȌǤ”‘³–‘Š‘

‘„‘—•–”ƒ³ œ ‘„‘— ‘…õ ’õŽ³•À«‹–± Ž‘—„À ’Ž‘…Š› ȋˆƒ…‹‡• Ž—ƒ–ƒȌ ˜ Œƒž…Š ›«‡ŽÀ…Š

Ž‘—„õ ˜›”õ•–ƒŒÀ ‘„‘—•–”ƒ³ Š”‘–‹–± ˜ý”õ•–› ‘ †±Ž…‡ ƒā ͳͲ Ǥ †‡ ‘ œ‘•–ƒ–³À ’âÀ«- Obr. 12. Čelní a boční pohled na lebku jedince z hrobu č. 5. Foto: M. Jantač.

Obr. 13. Změny v jámách kyčelních kloubů pánve jedince z hrobu č. 5.

Foto: M. Jantač.

(11)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 69

±Š‘ ˜ƒœ— ›«‡ŽÀ Œž› ȋŽ‹‰ƒ‡–—

–”ƒ•˜‡”•—ƒ…‡–ƒ„—Ž‹ȌǤ›–‘œ³›ƒ

’ž‡˜À…Š‘•–‡…Š•˜³†«À‘ •–žŽ± ƒ-

žŠžÀ ›«‡ŽÀ…Š Ž‘—„õǤ ƒ ’⇆À…Š

•–”ƒž…Š”«õŒ•‘—‘˜žŽ±’Žƒ›˜’‘-

†‘„³‘•–À…ŠŒ‹œ‡˜ǡ–‡”±•˜³†«À‘«ƒ•-

–±•‹Ž‘˜±‡š–”±À’‘Š›„—˜›«‡Ž-

À…ŠŽ‘—„‡…ŠǤ

–⇖ÀŠ‘ Œ‡†‹…‡ ȋŠ”‘„ ͸Ȍ Œ•‘— ƒ

Š”ƒ‹…À…ŠŠŽƒ˜‹…ƒ”«õ˜’⇆—‹˜œƒ†—

˜›–˜‘⇐›‘˜žŽ±‘•–ÀŒ‹œ˜›•‘„ƒā‡-

‘— –”ž«‹–‘— ‘•–Àǡ •˜³†«À…À ‘ «ƒ•–±

•‹Ž‘˜± ’‘Š›„— ˜ ›«‡ŽÀ…Š Ž‘—„‡…Š ȋ‘„”Ǥͳ͹ȌǤƒ†ÀŒ‹œ˜›•‡³†›’âÀ‘ƒ-

œý˜ƒŒÀ Ƿ”‡‹–‡”ˆƒ•‡–‡Dz ȋŒ‡œ†‡…± ˆƒ•‡–›Ȍǡ

’”‘–‘ā‡Œ‡Œ‹…Š˜ý•›–„›Ž’‘œ‘”‘˜žƒ

‘ž†•ý…Š ’‘’—Žƒ…À…Šǡ ’⇕——ŒÀ…À…Š

•‡ ƒ ‘À…ŠǤ –‡Š‡À ‘•–‹ ƒŒÀ •‹Ž³

˜›œƒ«‡‘— †”•‘— «ž”‘— ȋŽ‹‡ƒ ƒ•’‡Ǧ

”ƒȌǤ ƒ ’”ƒ˜± ‘•–‹ Œ‡ –ƒ–‘ †”•ž «ž”ƒ

˜ý”ƒœ³‘„Ž‘—‘˜‹–³˜›Š—–ƒ‡†‹žŽ³

ƒ˜›–ƒā‡ƒ†‘’‘†‘„›‘•–ÀŠ‘Šâ‡„‡‡

‘˜ý慇ƒ•‹ͻȋ‘„”Ǥͳ͸ȌǤ‡–‘˜À•-

–‡…Šǡ†‡•‡ƒ‘•–—’Àž•˜ƒŽ•žœ˜‡

†Ž‘—Šý ’â‹–ƒŠ‘˜ƒ« ȋ—•…—Ž—• ƒ††—…–‘”

Ž‘‰—•ȌǤ ³ƒ ƒ ‘•–‹ ˜œ‹Žƒ «ƒ•-

–ý •‹Ž‘˜ý ’‘—āÀ˜žÀ –‘Š‘–‘ •˜ƒŽ—

ƒ ’”ƒ˜± ‘«‡–‹³Ǥ ƒ †‘ŽÀ ‘”ƒŒ‹

’⇆À•–”ƒ›†‘ŽÀŠ‘‘…‡‘„‘—‘•–À

Š‘Ž‡À…ŠŒ•‘—˜›–˜‘⇐›†˜³’âÀ†ƒ–±

Ž‘—„ÀŒƒ›ǡ–‡”±˜œ‹ƒŒÀ‘’ƒ‘˜ƒ-

ý‡š–”±À‘Šý„žÀ…Š‘†‹†Žƒƒ-

Š‘”—•³”‡„±”…‹ȋŠ›’‡”†‘”œ‹ϐŽ‡š‡Ǣ

‘„”ǤͳͺȌǤ

ýœ—ƒ†ƒ’–ƒ…Àƒ‘•–⇐ƒŒÀœ†—

ƒ ‘‹ǡ •–‡Œ³ Œƒ‘ ˜ýœ— ‘•–ƒ–À…Š

ƒ†ƒ’–ƒ…À ƒ ‘•–⇠•–žŽ‡ ’”‘„ÀŠžǤ ‡ Ž‹-

‹–‘˜ž‡†‘•–ƒ–‡˜Š‘†ý…Š‘•–‡”

œ‡â‡Žý…Šǡ — –‡”ý…Š Œ‡ œž‘ ˆ›œ‹…±

œƒ–Àā‡À „³Š‡ ā‹˜‘–ƒǤ ‡æ–³ œ†ƒŽ‡ƒ

‡Œ•‘— –›–‘ œ³› ’‘’•ž› ƒ–‘Ž‹

’⇕³ǡƒ„›•‡œ‹…Š†ƒŽ›’⇕³œŒ‹•–‹–

’‘œƒ–›‘œ’õ•‘„—ā‹˜‘–ƒǡƒŽ‡•‘—„‘”

œƒõƒœ‘—ƒý…Š‘•–”ž…ŠŠ›’‘–±-

œ—‘ǷŒ‡œ†…À…Šƒ‘‹Dz—‘āҗŒ‡Ǥ âÀ„—œ‘•–

„—†‘—…— „› •‡ ³Ž‘ ’⇆‡˜æÀ ƒ

œžŽƒ†³‘Ž‡—Žž”³‰‡‡–‹…±ƒƒŽýœ›

œŒ‹•–‹–ǡœ†ƒ–‹–‘—ā‹‡„›Ž‹’âÀ„—œÀǤƒ

œžŽƒ†³‘”ˆ‘Ž‘‰‹…ý…Šœƒõƒ‘•–⇕‡’âÀ„—œ‡•–˜ÀŒ‡†‹…õ‡†ƒŽ‘Œ‡†‘œƒ«³—”«‹–ǡ

ƒ–—†Àā„›Ž›œ‡˜æ‡…Š‘•–‡”ǡ’⇆Œ‡Œ‹…Š‘’³–‘˜ý’‘Šâ„‡Àǡ‘†‡„”ž›˜œ‘”›ƒƒƒŽý-

œ—ƒ’âÀ’ƒ†³‹ƒœŒ‹æ–³À‹‰”ƒ…‡Œ‡†‹…õ„³Š‡ā‹˜‘–ƒǤ‡ƒŽ‡–⇄ƒ•‹—˜³†‘‹–ǡā‡

Obr. 14. Zachovalost kosterních pozůstatků jedince z hrobu 6. Foto: J. Štěpán.

(12)

70 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

’‘Šâ„‡À Œ‡†‹…‹

‘Š‘— „ý– –ƒ±

’âÀ„—œÀ •‡æ˜ƒ‰- ⇐Àǡ ƒ –—†Àā

Œ‡Œ‹…Š ‡’‘”‡˜-

± ’âÀ„—œ‡•–˜À

‡Žœ‡ ’”‘žœƒ–Ǥ ý•Ž‡†› ƒƒŽý-

œ› — –³…Š–‘

Œ‡†‹…õ „› „›Ž›

˜‡Ž‹ ˜ýœƒ±

’”‘ Œ‡Œ‹…Š ’‘”‘˜-

žÀ • ˜ý•Ž‡†›

Œ‹ý…Š ’âÀ-

•Ž—æÀõ ”‘†—

ƒŽ†æ–‡Œõǡ –‡âÀ

‘Š‘—„ý–œ‘—-

ž‹ ˜ „—†‘—…-

—Ǥ •‘—«ƒ•-

‘•–‹ •‡ ’”‘˜ž†À

— –³…Š–‘ Œ‡†‹…õ

ƒƒŽýœƒ œ’õ•‘„—

˜ýā‹˜›Ǥ

ƒŽýœƒ—ŠŽÀõǡ†â‡˜ƒ”‘•–Ž‹ý…Šƒ”‘œ„›–õœ˜ý’ŽÀŠ”‘„õ

”ž…‹ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——˜Ž‡–‡…ŠʹͲͳ͸ƒʹͲͳ͹„›Ž›˜‘•–‡Ž‡•˜ǤŽā„³–›’”‘œ‘—-

ž›ͶŠ”‘„›ȋͳΪʹǡͶȂ͸Ȍƒ†”—Š‘–³’‘‡šŠ—ƒ…‹œƒ’Ž³žŠ”‘„‘˜žŒžƒȋŠ”‘„͵ȌǤ˜ý-

’ŽÀ„›Ž›‘†‡„”ž›˜œ‘”›ǡ–‡”±„›Ž›’”‘’Žƒ˜‡›ϐŽ‘–ƒ«À‡–‘†‘—ƒ’Žƒ˜À…ÀŽ‹…‡ƒ”ƒǤ Obr. 15. Čelní a boční pohled na lebku jedince z hrobu č. 6. Foto: M. Jantač.

Obr. 16. Změna tvaru i průběhu drsné čáry (linea aspera) pro úpon svalů na pravé kosti stehenní jedince z hrobu č. 6. Foto: M. Jantač.

(13)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 71

Š”—–À ˜ý•Ž‡†õ ž•Ž‡†-

± ƒƒŽýœ› Œ‡ —˜‡†‡‘

v tab. 1.

”—Š‘˜³ ‡Œ’‡•–⇌æÀ

˜œ‘”› ’‘…Šžœ‡Ž› œ Š”‘-

„— ͳ ȋʹǤ ’‘ŽǤ ͳ͵Ǥ •–‘ŽǤ ƒā ͳͶǤ •–‘ŽǤȌǡ †‡ „›Ž‘ ”‡-

‰‹•–”‘˜ž‘ ͺ †”—Šõ †â‡-

˜‹Ǥ œ‘”› ‘„•ƒŠ‘˜ƒŽ›

—ŠŽÀ› Œ‡†Ž‡ „³Ž‘‘”±

(„‹‡•ƒŽ„ƒȌǡ„——Ž‡•ÀŠ‘

( ƒ‰—• •›Ž˜ƒ–‹…ƒȌǡ Œƒ˜‘”—

(…‡”sp.), dubu (—‡”…—•

•’ǤȌƒ‡Š‘Œ³‹ŽÀ’›ȋ‹Ž‹ƒ

•’ǤȌǡ •–⇏…Š› ȋ”——•

’ƒ†—•ȌǡŒ‹Ž—ȋŽ—•sp.)

ƒ –‘’‘Ž—Ȁ˜”„› ȋ‘’—Ž—•Ȁ

ƒŽ‹š).

⋠ƒƒŽýœ‡ —ŠŽÀõ

ƒ †â‡˜ œ ˜ý’ŽÀ Š”‘„õ Ͷ

ƒ ͷ ƒ †”—Š‘–³ œƒ’Ž³±

Š”‘„‘˜± Œž› Š”‘„— ͵

„›Ž› ”‘œ’‘œž› –â‹ †”—-

Š›†â‡˜‹ȂŒ‡†Ž‡„³Ž‘‘”ž

(„‹‡•ƒŽ„ƒȌǡ•”œ–‡’‹Žý (‹…‡ƒƒ„‹‡•Ȍƒ–‘’‘ŽȀ˜”„ƒ

(‘’—Ž—•ȀƒŽ‹šȌǤ⇘‘Œ‡-

†Ž‡„³Ž‘‘”±„›Ž‘œŒ‹æ–³‘

˜ Š”‘„— ͵ ƒ ˜‡ ˜œ‘”— «Ǥ ͷǡ …‘ā Œ‡ «ž•–‡«³ •Š‘- ⇎ý ‘•–”—«À ’”˜‡

ȋ’‘…Š‘œÀ ”‘æ– •–ƒ”æÀ ˆžœ‡

‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›œ’‘ŽǤͳ͵Ǥ•–‘ŽǤȌǤ ”ƒ‰‡–›•”‘˜±Š‘†â‡˜ƒ„›Ž›œŒ‹æ–³›˜‡˜œ‘”—«ǤͶ

ƒ˜Š”‘„—ͷǤ‡’”ƒ˜†³’‘†‘„±ǡā‡ˆ”ƒ‰‡–›•”‘˜±Š‘ƒŒ‡†Ž‘˜±Š‘†â‡˜ƒœŠ”‘„õ†‘Žž†ƒŒÀ

†”—Š†â‡˜ƒ’‘—ā‹–±Š‘ƒ˜ý”‘„—”ƒ˜ÀǤ›ææÀ’‘«‡–ˆ”ƒ‰‡–õ–‘’‘Ž‘˜±Š‘Ȁ˜”„‘˜±Š‘†â‡˜ƒ

„›ŽœŒ‹æ–³˜Š”‘„—͵ǤœŠŽ‡†‡–‘—ǡā‡Š”‘„‘˜žŒžƒŠ”‘„—͵„›Žƒ†”—Š‘–³œƒ’Ž³ƒ

˜ý‘’‡’⋇šŠ—ƒ…‹˜”‘…‡ͳ͹ͺ͸ǡ‡Žœ‡—ƒŽ‡œ‡ý…Šƒ”–‡ˆƒ–õƒ‡‘ˆƒ–õâ‡æ‹–Œ‡Œ‹…Š˜œ–ƒŠ

–‘—–‘‘„Œ‡–—Ǥ

’‘Ž—•‡†â‡˜›„›Ž›˜‡’‘”—懐ý…ŠŠ”‘„‘˜ý…ŠŒžž…ŠŠ”‘„õͶƒͷœŒ‹æ–³›‹ˆ”ƒ‰‡–›

—ŠŽÀõǡ–‡”±—’‘œ‘”Ò—ŒÀƒ…Šƒ”ƒ–‡”„³ā±Š‘’ƒŽ‹˜‘˜±Š‘†â‡˜ƒƒ•–—†‘˜ƒ±Ž‘ƒŽ‹–³˜Š‘-

”‹œ‘–—’⇆…Šžœ‡ŒÀ…À³•–•±Ž‘ƒ…‹ȋͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–ÀȌǤƒŽýœƒœ—Š‡Žƒ–³Žý…Šˆ”ƒ‰‡–õ†â‡˜

‘†ŠƒŽ‹Žƒ’âÀ–‘‘•–ͳʹ†”—Šõ†â‡˜‹Ǥ‡Ž‹Š‘Œ³ȋ˜œž˜‘”ž…ŠŒ‡—˜‡†‡‘’”‘…‡–‹…±œƒ-

•–‘—’‡ÀȌ„›ŽƒœŒ‹æ–³ƒŒ‡†Ž‡„³Ž‘‘”žȋ„‹‡•ƒŽ„ƒ, ͵ͷǡ͹ΨȌǡ„—Ž‡•Àȋ ƒ‰—••›Ž˜ƒ–‹…ƒ, ʹͷǡ͹ΨȌ

ƒ•”œ–‡’‹Žýȋ‹…‡ƒƒ„‹‡•, ͳͻΨȌǤ†ƒŽæÀ…Š†â‡˜‹„›Žœƒ•–‘—’‡Œƒ˜‘”ȋ…‡”•’ǤǡͶǡ͵ΨȌǡŒƒ•ƒ

( ”ƒš‹—••’Ǥǡ͵ǡ͵ΨȌǡ†—„ȋ—‡”…—••’Ǥǡ͵ǡ͵ΨȌǡ˜”„ƒȀ–‘’‘Žȋ‘’—Ž—•ȀƒŽ‹š, ʹǡͶΨȌǡŽÀ•ƒ‘„‡…ž

(‘”›Ž—•ƒ˜‡ŽŽƒƒǡʹǡͶΨȌƒŒ‹ŽȋŽ—••’ǤǡͳǡͻΨȌǤ‡Š‘Œ³„›ŽƒœŒ‹æ–³ƒ„âÀœƒȋ‡–—Žƒsp., ͳΨȌǡŽÀ’ƒȋ‹Ž‹ƒ•’ǤǡͲǡͷΨȌƒ•–⇏…ŠƒŠ”‘œ‘˜‹–žȋ”——•’ƒ†—•, ͲǡͷΨȌǤ

œ‘”›’‘…Šžœ‡ŒÀ…Àœ‘„†‘„À’⇆³•–•‘—Ž‘ƒ…ÀŒ•‘—…Šƒ”ƒ–‡”‹•–‹…±˜›ææÀ’‡•–”‘•–À

†â‡˜‹ȋͳͳ†”—ŠõȌǤ‘‹ƒ–À’‘•–ƒ˜‡ÀƒŒÀ—ŠŽÀ›„——Ž‡•ÀŠ‘ȋ ƒ‰—••›Ž˜ƒ–‹…ƒȌǡƒŽ‡Š‘Œ-

³„›Žƒœƒ•–‘—’‡ƒ‹Œ‡†Ž‡„³Ž‘‘”žȋ„‹‡•ƒŽ„ƒȌƒ•”œ–‡’‹Žýȋ‹…‡ƒƒ„‹‡•ȌǤ†ƒŽæÀ…Š†â‡-

˜‹•‡„³ā³˜›•›–‘˜ƒŽ›—ŠŽÀ›†—„—ȋ—‡”…—••’ǤȌǡŒƒ˜‘”—ȋ…‡”•’ǤȌǡ–‘’‘Ž—Ȁ˜”„›ȋ‘’—Ž—•Ȁ

ƒŽ‹šȌǡ‘Œ‡†‹³Ž‡–ƒ±ŽÀ’›ȋ‹Ž‹ƒ•’ǤȌǡŒƒ•ƒ—œ–‡’‹Ž±Š‘ȋ ”ƒš‹—•‡š…‡Ž•‹‘”ȌǡŒ‹Ž—ȋŽ—•sp.), Obr. 17. Oválné jizvy na předních stranách hranic hlavic a krčků kostí

stehenních jedince z hrobu č. 6. Foto: M. Jantač.

(14)

72 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

„âÀœ› ȋ‡–—Žƒ•’ǤȌ ƒ •–⇏…Š› Š”‘œ-

‘˜‹–±ȋ”——•’ƒ†—•).

œ‘”› ’‘…Šžœ‡ŒÀ…À œ ˜”•–‡˜ †ƒ-

–‘˜ƒý…Š †‘ ͳͶǤ •–‘Ž‡–À ȋ‘„†‘„À Ž‘-

ƒ…‡ ³•–ƒ ‹Ž‡‹…‡Ȍ Œ•‘— …Šƒ”ƒ-

–‡”‹•–‹…±˜ý”ƒœ‘—†‘‹ƒ…ÀŒ‡†Ž‡

„³Ž‘‘”±ƒ«ƒ•–ý˜ý•›–‡—ŠŽÀõ

„——Ž‡•ÀŠ‘Ǥ”—Š‘˜ž•Žƒ†„ƒ†â‡-

˜‹Œ‡‘’”‘–‹•–ƒ”æÀ—‘„†‘„À±³

’‡•–”ž ȋͻ †”—Šõ †â‡˜‹Ȍǡ ƒ˜À… ’‘-

«–› —ŠŽÀõ Ž‹•–ƒ–ý…Š †â‡˜‹ ȋŒƒ˜‘”ǡ

Œƒ•ƒǡ –‘’‘ŽȀ˜”„ƒǡ Œ‹Ž ŽÀ•ƒǡ „âÀœƒȌ

Œ•‘—”‡Žƒ–‹˜³Àœ±Ǥ

ƒŽž˜³–拐ƒƒŽ‡œ‡ý…Šœ—Š‡Ž-

ƒ–³Žý…Š ”‘•–Ž‹ý…Š ƒ”‘œ„›–õ ȋ‘„‹Ž‡Ȍ „›Žƒ œŒ‹æ–³ƒ ˜‡ ˜”…Š‘Ž³

•–⇆‘˜³± —Ž–—”À ˜”•–˜³ ƒ •À†-

Ž‹æ–À Œž³ œ ‘„†‘„À ’⇆…Šžœ‡ŒÀ…À

³•–•± Ž‘ƒ…‹Ǥ ”ž…‹ ƒƒŽ›œ‘˜ƒ-

±Š‘•‘—„‘”—„›Ž›œŒ‹æ–³›͵†”—Š›

œ—Š‡Žƒ–³Žý…Š ’³•–‘˜ƒý…Š †”—Šõ

”‘•–Ž‹Ǥ ‡ŒŠ‘Œ³Œ‹ „›Ž› œƒ•–‘—’‡›

‘„‹Ž›ā‹–ƒ•‡–±Š‘ȋ‡…ƒŽ‡…‡”‡ƒŽ‡ǡʹͷ

—”«‡ÀȌǡ†žŽ‡Œ‡«‡•‡–ýȋ‘”†‡—

˜—Ž‰ƒ”‡ǡ ͳ͵ —”«‡ÀȌ ƒ ’懐‹…‡ •‡–ž

(”‹…–‹…— ƒ‡•–‹˜—ǡ ͺ —”«‡ÀȌǤ

—Š‡Žƒ–³Ž± ‘„‹Ž› „›Ž› ‡ŒŠ‘Œ³Œ‹

œƒ•–‘—’‡± ˜‡ ˜”…Š‘Ž³ •–⇆‘˜³±

—Ž–—”À ˜”•–˜³ ’⇆…Šžœ‡ŒÀ…À ³•–-

•± Ž‘ƒ…‹ ȋ˜œ‘”‡ ͳͶʹǡ ͷͶͻȌ

ƒ •‘—†‘„± •À†Ž‹æ–À Œž³ ȋ˜œ‘”‡

ͷͲ͸ǡͷͶͻȌǤ‡Š‘Œ³„›Ž›‘„‹Ž›

ā‹–ƒ•‡–±Š‘ƒ’懐‹…‡•‡–±ƒŽ‡œ‡›‹˜Š”‘„³ͳ˜³’”ƒ˜‘±Š‘œž˜³”—’”‡•„›–žâ‡Ǥ…‡Žƒ‘Œ‡-

†‹³Ž‡„›ŽƒœŒ‹æ–³ƒ‘„‹ŽƒŒ‡«‡‡•‡–±Š‘ƒ†˜³‘„‹Ž›ā‹–ƒ•‡–±Š‘‹˜‡˜œ‘”—œŠ”‘„‘˜±Œž›

‡šŠ—‘˜ƒ±Š‘Š”‘„—͵ǤžŽ‡œ›œ—Š‡Žƒ–³Žý…Š”‘•–Ž‹ý…Šƒ”‘œ„›–õœŠ”‘„—ͳ—’‘œ‘”- җŒÀƒ’âÀ–‘‘•–„³ā±Š‘•À†Ž‹æ–ÀŠ‘‘†’ƒ†—œ‘„†‘„À’⇆œƒŽ‘ā‡À‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›Ǥ

Archeozoologický výzkum

˜À⇅À‘•–‹‘††³Ž‡±’⋃ƒŽýœ‡ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…±Š‘‘•–‡”ÀŠ‘ƒ–‡”‹žŽ—„›Ž›˜”‘…‡ʹͲͳ͹

ƒŽ‡œ‡›’â‹œž…Š”ƒ±ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±˜ýœ——œƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—ƒ•–ƒ˜‡„À’ƒ”…‡Ž‡

«Ǥͷͻ˜‡˜ý…Š‘†À’‘Ž‘˜‹³ƒ”‡žŽ—œž—˜‹Ž‡‹…‹ȋ‘”Ǥ‡‹Ž›ȌǤƒœ‘—ƒ±À•–³„›Ž›

˜”‘…‡ʹͲͳ͸‘„Œ‡˜‡›”‡Ž‹–›œ†‹˜ƒ‰‘–‹…±Š‘‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›†ƒ–‘˜ƒ±Š‘†‘ʹǤ’‘Ž‘˜‹›ƒā

œž˜³”—ͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–Àȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹„ȌǤ⇆³–‡ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——ȋ”ǤʹͲͳ͹Ȍ

„›Ž›ǡ‹‘Œ‹±ǡ•‘†ƒ˜’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›Ǥ†‡„›Ž›‘„Œ‡˜‡›͵Š”‘„›‡Œ•’Àæ‡

ƒŒ‹–‡ŽõŒ‹Ž‡‹…±Š‘’ƒ•–˜À˜‡ͳͶǤ•–‘ŽǤȋŠ”‘„›Ͷǡͷǡ͸Ȍǡƒ…Šžœ‡ŒÀ…À•‡’‘†’õ˜‘†À˜À

’‘†ŽƒŠ›‘•–‡Žƒȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤ⋌‡Œ‹…Š’”õœ——„›Ž•Š”‘žā†³•”‘ý

‘•–‡‘Ž‘‰‹…ý•‘—„‘”«À–ƒŒÀ…À͵Ͳ‘•–Àƒœ—„õœ˜À⃖ȋ–ƒ„ǤʹȌǡœ‹…Šā‡…‡Žž–⇖‹ƒȋαͺȌ„›Žƒ

•‘—«ž•–Àœž•›’—‹–‡”‹±”—’”‡•„›–žâ‡Ǥ³…‘˜À…‡œ˜À⇅À…Š‘•–ÀȋαͳͻȌ’”‘•–‘”‘˜³•‘—˜‹•‡-

Ž‘•Š”‘„‡͵ǤeŽ‘‘Š”‘„ǡ–‡”ý„›Ž˜”‘…‡ͳ͹ͺ͸‡šŠ—‘˜žƒž•Ž‡†³•‡—†ž”³œƒ’Ž³

ȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤ

Obr. 18. Přídatné kloubní jamky na dolním konci kosti holenní jedince z hrobu č. 6. Foto: M. Jantač.

(15)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019ȁ͹͵

žŽ‡œ›‘•–Àœ˜À⃖

†‡ƒŽ‡œ‡±œ˜À⇅À‘•–‹„›Ž›œƒœƒ‡ž›Œƒ˜†”—Š‘–±˜ý’Ž‹Š”‘„‘˜±Œž›ǡ–ƒ˜—Ž‘- ā‡‹³’⇍”ý˜ƒŒÀ…À’‘Šâ‡„ÀŠ‘”‹œ‘–ȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤ‘—Š±–⋐žŽ‡œ›œ˜À⃖Žœ‡

•’‘Œ‘˜ƒ–•˜ý’ŽÀŠ”‘„—͸ǡ†‡„›Ž›—Ž‘ā‡›‘•–ƒ–›Œ‡†‘Š‘œ’âÀ•Ž—æÀõ”‘†—ƒŽ†æ–‡Œõ ȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤŒ‡Œ‹…Š’âÀ’ƒ†³˜æƒ‡Žœ‡˜›Ž‘—«‹–ǡā‡Œ†‡‘‘–ƒ‹ƒ…‹œƒ†Ž‘- āÀǤ懅Š›œƒŒ‹æ–³±œ˜À⇅À‘•–‹Žœ‡†ƒ–‘˜ƒ–†‘æ‹”æÀŠ‘«ƒ•‘˜±Š‘‘„†‘„ÀȂ˜”…Š‘Ž±Š‘•–â‡-

†‘˜³—ƒā‘˜‘˜³—ȋͳȀʹȂʹǢͳͶǤ•–‘Ž‡–Àƒā’‘«ǤͳͺǤ•–‘Ž‡–ÀȌǤ

ˆ‘”ƒ…‡‘†”—Š‘˜±—”«‡Àƒƒƒ–‘‹‹ǡ–‡”±„›Ž›•Š”‘žā†³›˜ƒ„‘”ƒ–‘⋃”…Š‡‘-

„‘–ƒ‹›ƒ’ƒŽ‡‘‡‘Ž‘‰‹‡ƒâ œƒ’‘‘…‹œ†‡ŒæÀ…Š”‡ˆ‡”‡«À…Š‘•–‡‘Ž‘‰‹…ý…Š•„À”‡ǡ

„›Ž›†‘’Ž³›‘Œ‡–ýƒŒÀ…À•‡’‘”žā‘˜±Š‘˜³—•‘–—Ǥ‡„›Ž•–ƒ‘˜‡ƒœžŽƒ†³ƒ-

«ƒ•‘˜žÀ ’”‘⇜žÀƒ ˜ý³› œ—„õ ‡„‘ ‹–‡œ‹–›Œ‡Œ‹…Š‘’‘–⇄‡À ȋ‹‰Šƒ ͳͻ͸͹ǡ‡‰‰‡

ͳͻͻʹȌǤ‘•–À˜³„›Ž‘†Šƒ†‘˜ž†Ž‡’‘˜”…Š‘˜±•–”—–—”›‘•–Àƒ•–ƒ˜—Ž‘—„À…Šœƒ‘«‡ÀǤ

ƒŒ‡†‘–Ž‹˜ý…ŠžŽ‡œ‡…Š„›Ž›•Ž‡†‘˜ž›œžâ‡œ›ƒœž•‡›•’‘Œ‡±•â‡œ‹…‘—«‹‘•–Àƒ‘-

œ—ƒ…Àƒ•ƒǤý•Ž‡†›˜ƒ–‹ϐ‹ƒ…‡‘•–‡‘Ž‘‰‹…±Š‘•‘—„‘”—„›Ž›˜›Œž†â‡›†˜³ƒœ’õ•‘„›ǡ

Œƒ‘ȋ’‘«‡–—”«‡ý…Š‘•–Àƒœ—„õ’âÀ•Ž—搱Š‘–ƒš‘—ǡƒ’âǤ”ƒ›•‘ͳͻͺͶȌǡ’â‹«‡ā Obr. 19. Sonda 1/2016, Depozit lidských kosti (úrovně 1 a 2, výkop 501, depozita 122, 129) při severním průčelí kostela sv. Alžběty pod úrovní exteriérové dlažby. Jde o deponované kostelní ossarium (pouze lebky a dlouhé kosti končetin), které bylo nejspíš instalované v interiéru kostela (pohřební kaple). Část kostí nese stopy ožehu a do země byly uložené až po požáru v roce 1788. Foto:

Š. Lompart.

(16)

͹Ͷȁ 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

žŽ‡œǡƒ«˜‹†‹–‡Ž³”‘œ’ƒ†Žýƒ˜À…‡ˆ”ƒ‰‡–õǡ„›Žœƒ’‘«À–žŒƒ‘Œ‡†‡‡Ž‡‡–ǡƒȋ‡Œ-

‡æÀ’‘«‡–Œ‡†‹…õȌǡ†›„›Žƒ”‘³˜œ–ƒŠ—’âÀ•Ž—搱Š‘žŽ‡œ—ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±—‘–‡š-

–—œ‘ŠŽ‡†Ò‘˜žƒ–ƒ±ƒƒ–‘‹‡ǡ•–”ƒ‘˜ž’âÀ•Ž—搑•–ƒ˜‡Ž‹‘•–‘•–‹ƒï”–À˜³Œ‡†‹…‡Ǥ

ƒā†±Š‘žŽ‡œ—„›Žƒœƒœƒ‡žƒŠ‘–‘•–Ǥ

«‘Ž‹˜‡„›ŽƒœÀ•ƒž‘Ž‡…‡œ˜À⇅À…Š‘•–À’âÀŽ‹æ’‘«‡–žǡ’‘†ƒâ‹Ž‘•‡’”‘žœƒ–³-

–‡”±†”—Š›ǡ’⇆‡˜æÀ•‘–ȋ‘•–ƒ—”—•Ȍǡ—”ƒ†‘ž…ÀŠ‘ȋƒŽŽ—•†‘‡•–‹…—•Ȍƒƒ…Š‘˜‹–±Š‘

’–žƒȋƒ–‹†ƒ‡Ȍ˜‡Ž‹‘•–‹ƒ…Š›†‹˜‘±Ǥ’”‘˜‡†‡±˜ƒ–‹ϐ‹ƒ…‡˜›’Ž›—Ž‘ǡā‡ͳ͸‘•–À

„›Ž‘–ƒš‘‘‹…›†‡–‡”‹‘˜ž‘ƒͳͶœõ•–ƒŽ‘„‡œ„Ž‹āæÀŠ‘—”«‡Àȋ–ƒ„ǤʹȌǤ‘–‘•–˜æ‡…Š

ƒƒŽ›œ‘˜ƒý…Š‘•–³ý…Š‡Ž‡‡–õ«‹‹ŽƒʹͶ͹ǡʹ‰ȋ˜’”õ³”—ͺǡʹ‰ȌǤƒ˜œ†‘”›ƒŽ±’‘«‡–-

‘•–‹žŽ‡œõ‘†’‘˜À†ƒŒÀ’‘œõ•–ƒ–›‘•–À‡Œ±³æ‡•–‹Œ‡†‹…õ•‘–—ƒ–⇏Œ‡†‹…õ—”ƒ

†‘ž…ÀŠ‘Ǥ†‡–ƒ‹ŽÀŠ‘’‘•‘—œ‡À•–ƒ˜—‘•–³ý…Šœ„›–õ’Ž›‡ǡā‡•‡’”ƒ˜†³’‘†‘„³Œ‡†ƒ-

Ž‘‘—…Š›Ò•ý‡„‘⇜‹…ý‘†’ƒ†Ǥ˜³†«À‘–‘‡Œ‡ƒƒ–‘‹…±—”«‡À‘•–ÀǡƒŽ‡‹˜ý•›–

œžâ‡œõ«‹œž•‡õƒŒ‡Œ‹…Š’‘˜”…Š—Ǥ‡˜ý«–—ƒƒ–‘‹‡•‘–—‡…Š›„Àˆ”ƒ‰‡–›Ž‡„‡ǡœ—„›ǡ

«ž•–‹‘„”ƒ–Žõȋ˜«‡–³‘…ƒ•ÀŠ‘Ȍǡā‡„‡”‡„‘Ž‘’ƒ–‡Ǥ„†‘„³Œ‡–‘———”ƒǡœŒ‡Š‘ā‘•–À

„›Ž›‘„Œ‡˜‡›Œƒœž’”•–À‘•–‡„‘„³Šžǡ–ƒ’ƒāÀ‡„‘Ž‘‡–À‘•–‹Ǥœž•›’—‹–‡”‹±”—

’”‡•„›–žâ‡„›Žƒ”‡‰‹•–”‘˜žƒŒ‡†ƒ‘†•‡—–ž‘•–œ‘•‹ǡ˜Š”‘„‘˜±Œž³͵’³–œ†‡˜ƒ–‡ž…–‹

ƒ˜Š”‘„‘˜±Œž³͸Œ‡†ƒœ‡–âÀǤƒ–‘œŒ‹æ–³À’‘—ƒœ—ŒÀƒ˜›—ā‹–ÀŠ‘˜³œÀŠ‘‹†”õ„‡āÀŠ‘ƒ•ƒ

‡‘œ—ƒ…‹Ǥž”‘˜‡ÒŽœ‡†‘’Ž‹–ǡā‡†”õ„‡ā„›Žƒœƒ„ÀŒ‡ƒ˜Žƒ†±‹†‘•’³Ž±˜³—ǡ•–‡Œ³

–ƒ•‘–ǡ—³Š‘ā„›Ž‡˜‹†‘˜žƒ’âÀŽƒ†Œ‡†‹‡…—•”…‡ý˜”‘œ‡œÀͳͷȂʹ͸³•À…õƒ•–ƒ”æÀ osmi let.

Obr. 20. Sonda 4A-B/2017. V pochozí úrovně stavby předcházející zděnému kostelu sv. Alžběty (konstrukce č. 923) se nacházel rošt z jedlového dřeva, který zpevňoval nestabilní pochozí povrch.

Foto: L. Gál.

(17)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019ȁ͹ͷ ý懒⇆•–ƒ˜‡ý˜ý„³”‘•–À”‘œæ‹â—Œ‡†ƒ–‘˜ý•‘—„‘”•–—†‘˜ƒý‘”‘†âÀ˜‡ǡ†›•‡”‘˜-

³āŒ‡†ƒŽ‘‘œ„›–›œ˜À⃖•‘—•–⇆³±˜À•–³–œ˜ǤœƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—ȋ‘˜ƒ«‹‘˜žʹͲͳ͹ȌǤ ⇆…Š‘œÀ‘•–‡”Àƒ–‡”‹žŽ„›Ž˜æƒ‘Š‡„‘Šƒ–æÀƒžŽ‡œ›Ǥ†‹•’‘œ‹…‹„›Ž‘ʹͻͺ’‘œõ•-

–ƒ–õœ˜À⃖œƒ…Š›…‡ý…Š˜’³–‹•‘†ž…ŠȋͳǡʹǡʹǡͶƒͳ͵Ȍǡ†ƒ–‘˜ƒý…ŠƒœžŽƒ†³‡”ƒ‹›

†‘‘„†‘„À˜”…Š‘Ž±Š‘•–⇆‘˜³—ƒā•‘—«ƒ•‘•–‹ȋ–ƒ„ǤʹȌǤ‘†›„›Ž›–”ƒ•‘˜ž›˜‹–‡”‹±”—

ƒ’⇆œž’ƒ†À’”õ«‡ŽÀœƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—ȋ•‘†›ͳǡʹǡʹƒͶȌƒ˜Œ‡†‘’âÀ’ƒ†³ȋ•‘†ƒ

ͳ͵Ȍ˜Œ‡Š‘˜ý…Š‘†À’”õ«‡ŽÀȋ”‘•–⇆Àƒ‘ŽǤʹͲͳ͹ƒȌǤƒœžŽƒ†³œƒŽ‘•–‹†ƒ–‘˜žÀŽœ‡

•Š”‘—–ǡā‡†‘‘„†‘„À˜”…Š‘Ž±Š‘ƒā’‘œ†ÀŠ‘•–⇆‘˜³—žŽ‡ā‡ŽƒͶΨ˜æ‡…Š‘•–Àǡ†‘˜”- …Š‘Ž±Š‘ƒ’‘œ†ÀŠ‘•–⇆‘˜³—ƒā‘˜‘˜³—͵Ͳǡͻ؍‘•–Àƒ†‘‘˜‘˜³—ͳǡ͹؍‘•–ÀǤ„›Žžǡ

ƒ†’‘Ž‘˜‹«À˜³–拐ƒžŽ‡œ‘˜±Š‘…‡Ž—ȋ–ŒǤ͸͵ǡͶؐžŽ‡œõȌǡœƒŠ”‘˜ƒŽƒ³–‡”±’‘œõ•–ƒ–›”‡- …‡–Àˆƒ—›Ǥ‡œ‹—”«‡ý‹‘•–‹ȋͳ͹͵ǡ–ŒǤͷͺǡͳؐžŽ‡œõœ‡˜æ‡…Š‘„†‘„ÀȌǡ‘Š†›’”‘À-

•‡ý…Š•ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…ý‹žŽ‡œ›ǡ’⇘ƒā‘˜ƒŽ›œ„›–›•‘–—ȋ‘•–ƒ—”—•Ȍǡ‘„†‘„³Œƒ‘–‘—

„›Ž‘˜’âÀ’ƒ†³Š”‘„õƒ’”‡•„›–žâ‡‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›Ǥ±³„›Ž›’âÀ–‘›‘•–‹‘˜…À‡„‘

koz (˜‹•Ȁƒ’”ƒȌǡ’”ƒ•ƒ–†‘ž…À…Šȋ—•†‘‡•–‹…—•Ȍǡ‘³†‘ž…ÀŠ‘ȋ“——•…ƒ„ƒŽŽ—•), kura

†‘ž…ÀŠ‘ȋƒŽŽ—•†‘‡•–‹…—•ȌƒŠ—•›†‘ž…Àȋ•‡”†‘‡•–‹…—•Ȍǡ”‡•’Ǥœ˜À⃖•Œ‡†‘œƒ«ý

Š‘•’‘†žâ•ý˜ýœƒ‡Ǥ”‘³œÀ³±Š‘•‘–—ƒ—”ƒǡ‡†‘Žž†ž•‘—„‘”œ’”‡•„›–žâ‡

ƒŠ”‘„õǡƒ”‘œ†ÀŽ‘†•‘†ǡ˜ý•›–āž†±Š‘†ƒŽæÀŠ‘Š‘•’‘†žâ•±Š‘œ˜À⇖‡Ǥ‹ā˜‡Ž‹‘Œ‡†‹³Ž‡

„›Ž›œÀ•ž›‘•–‹’”ƒ•‡–‡†‹˜‘±Š‘ȋ—••…”‘ˆƒȌƒœƒŒÀ…‡’‘ŽÀŠ‘ȋ‡’—•‡—”‘’ƒ‡—•ȌǤ‡†ž•‡

‘Œ‡†‹±œž•–—’…‡Ž‘˜±œ˜³â‡’‘–˜”œ‡±˜ƒ–‡”‹žŽ—œ˜ýœ——œƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—‘„‡…³Ǥ

‘—«ž•–Àƒ”…Š‡‘œ‘‘Ž‘‰‹…±Š‘•‘—„‘”—„›Žƒ–ƒ±˜³–æÀ«ž•–†‹•ƒ”–‹—Ž‘˜ƒ±‘•–”›’•ƒȋƒ‹•

ˆƒ‹Ž‹ƒ”‹•Ȍǡ–‡”ý•‡†‘ā‹Ž˜›ææÀŠ‘˜³—ƒ’”ƒ˜†³’‘†‘„³—Š›—Ž’â‹”‘œ‡‘—•”–Àǡ‡„‘땇

ƒŒ‡Š‘‘•–‡…Š‡˜›•›–—ŒÀāž†±‡…Šƒ‹…±•–‘’›˜‡ˆ‘”³œž•‡õ«‹œžâ‡œõǤ

’‡…‹ϐ‹…žƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…ž•‹–—ƒ…‡’”‘Œ‡˜—ŒÀ…À•‡”‘œŽ‹«ý‹žŽ‡œ‘˜ý‹‘‘Ž‘•–‹Œ‡†‘–-

Ž‹˜ý…Š‘•–Àƒœ—„õǡ拔‘±†ƒ–ƒ«À”‘œ‡œÀƒ˜‡’‘•Ž‡†À⃆³Àœž’‘«‡–‘•–•‘—„‘”—ǡ’âÀ-

Ž‹æ‡†‘˜‘Ž—ŒÀ”‡Ž‡˜ƒ–À’‘”‘˜žÀ•Œ‹ā’—„Ž‹‘˜ƒý‹˜ý•Ž‡†›œ†ƒŽæÀ…Š‘„†‘„ý…ŠŽ‘ƒŽ‹–

˜,‡•±”‡’—„Ž‹…‡Ǥ‹‹–‘˜ƒ±Œ‡‹•ƒ‘–±‘ā•–˜À˜Š‘†ý…Š•”‘˜ž˜ƒ…À…Š•–—†‹ÀǤ”…Š‘Ž³

•–⇆‘˜³±ƒā‘˜‘˜³±žŽ‡œ›œ˜À⇅À…Š‘•–Àœƒ”‡žŽ—Œ‹Ž‡‹…±Š‘œž—„›Ž›•”‘˜ž›

’⇆‡˜æÀ•‡œž˜³”›œŽžæ–‡”ƒ˜Žƒ†”—„‡…Šȋõ˜‘˜žʹͲͳͲȌƒ‡•‡ŽÀƒ†‘”ƒ˜‘—ȋõ˜‘˜ž

Tab. 1. Počty určení uhlíků v rámci jednotlivých vzorků.

sonda SJ datace

Quercus Populus/Salix Acer Ulmus Fagus Tilia Prunus padus Abies Picea Fraxinus Betula Corylus

hrob 1 13/2016 150 13. st. 1 2 3 1 1 1

hrob 1 13/2016 150 13. st. 2 1 2 5

hrob 3 4.17 160/513

16. st.

(exhumace 1786)

1 1

hrob 5 4.17 162/514 14. st. 1 1 21 37 1 5 1 2

exhumace njĚĢŶĠ hrobky

4.17 157 17.–18. st. 1 1 4 14 30 3

hrob 6 4.17 166/515 14. st. 8

(18)

76 | 2019 | Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

ʹͲͳͷȌǤ Š‘†ý œŒ‹æ–³À Œ‡ †‘‹ƒ–À œƒ•–‘—’‡À žŽ‡œõ †‘ž…À…Š •ƒ˜…õǡ ’â‹«‡ā ’”‘

‘˜‘˜³Œ‡–›’‹…ý˜›ææÀ’‘†ÀŽ‘•–À•‘–—ǡ‘’”‘–‹‡æÀ‘’›–ÀõŒƒ‘Œ•‘—’”ƒ•ƒ–ƒ‡„‘

‘˜…‡ƒ‘œ›ǡƒ‡œ‹Š‘Œ±žŽ‡œ›ƒ˜‹ˆƒ—›’ƒ–âÀ‘•–‹—”ƒ†‘ž…ÀŠ‘Ǥƒ–±ā˜’‘œ†³•–â‡-

†‘˜³± •‘—„‘”— ‘•–À œ‡ œž‡…±Š‘ ƒ”‡žŽ— ˜ ,‡Œ‘˜‹…À…Š ȋ‘•–”‘—…ŠԛƬԛõ˜‘˜ž ʹͲͳͷȌ •‡

•‡–ž˜ž‡•˜›ææÀ’‘†ÀŽ‡œ„›–õ•‘–—Ǥƒ˜æ‡…Š”‡ˆ‡”‡«À…ŠŽ‘ƒŽ‹–ž…ŠŒ‡†‘Ž‘ā‡ƒ’‘-

”žāƒŠ‘˜³œÀŠ‘†‘„›–ƒ˜”õœ±˜³—ƒ˜‹†‹–‡Ž±•–‘’›’‘—ƒœ—ŒÀ…Àƒœ’”ƒ…‘˜žÀƒ•ƒǤ

› Œ•‘— œƒ…Š›–‹–‡Ž± «ƒ•–³Œ‹ ƒ ‘˜‘˜³ý…Š ‡ā ˜”…Š‘Ž³ •–⇆‘˜³ý…Š žŽ‡œ‡…Š ȋŽžæ–‡”

˜Žƒ†”—„‡…ŠȌǡ‡„‘Œ‡Œ‡Œ‹…Š’‘†ÀŽ˜‘„‘—‘„†‘„À…Š•”‘˜ƒ–‡Žýȋ‡•‡ŽÀƒ†‘”ƒ˜‘—ȌǤ

ž˜³”

⋃”…Š‡‘Ž‘‰‹…±˜ýœ——˜œƒŠ”ƒ†³ƒ‹–‡”‹±”—œƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—˜ƒ”‡žŽ—Œ‹Ž‡‹…±Š‘

œž— „›Ž› ˜ •‡œ×ž…Š ʹͲͳ͸ ƒ ʹͲͳ͹ œ‘—ž› ’‘œõ•–ƒ–› ‘•–‡Žƒ •˜Ǥ Žā„³–›Ǥ ‘„ƒ Œ‡Š‘

•–ƒ˜„›„›Žƒ†ƒ–‘˜žƒ†‘æ‹”æÀŠ‘‹–‡”˜ƒŽ—†”—Š±’‘Ž‘˜‹›ͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–ÀǤ˜‹Œ‡Š‘œžŽƒ†õ

„›Ž‘„Œ‡˜‡”‡Ž‹–‘•–”—…‡ǡ–‡”‘—Žœ‡‘œƒ«‹–œƒ’‘†‡œ†À˜—•–ƒ˜„›’⇆…Šžœ‡ŒÀ…Àœ†³±-

—‘•–‡Ž—•˜ǤŽā„³–›ƒ‘ŠŽ‘„›–ƒŒÀ–‘Œ‡Š‘’⇆…Šõ†…‡Ǥ’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›

„›Ž›‘„Œ‡˜‡›͵‘•–”‘˜±Š”‘„›ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…›†ƒ–‘˜ƒ±†‘ͳͶǤ•–‘Ž‡–ÀǤ‘ŠŽ‡†‡ƒŒ‡Œ‹…Š

—Ž‘ā‡Àƒ«‡•–±À•–³˜’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ˜ƒ”‡žŽ—•À†ŽƒƒŒ‹–‡Žõ’ƒ•–˜ÀŒ‡Žœ‡‘œƒ«‹–œƒ

’âÀ•Ž—æÀ›”‘†—ƒŽ†æ–‡ŒõǤ”ž…‹ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——’”‘„³ŠŽƒ‹âƒ†ƒ˜ýœ—õ‡-

˜‹”‘‡–žŽÀ…ŠǤ懅Š›‘„Œ‡˜‡±‘•–‡”À’‘œõ•–ƒ–›„›Ž›’‘†”‘„‡›ƒ–”‘’‘Ž‘‰‹…±—

˜ýœ——ǡ˜‡†Ž‡–‘Š‘„›Ž’”‘˜‡†‡‹˜ýœ—’ƒŽ‡‘„‘–ƒ‹…ýƒƒ”…Š‡‘œ‘‘Ž‘‰‹…ýǤ

⋒”˜Àˆžœ‹ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——„ý˜ƒŽ±Š‘‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›˜‹Ž‡‹…‹„›Ž›˜³

˜ý…Š‘†Àœ†‹’”‡•„›–žâ‡ƒŽ‡œ‡›†˜ƒŠ”‘„›ǡ–‡”±„›•’‘Ž—‘ŠŽ›•‘—˜‹•‡–ǤeŽ‘‘’‘Šâ‡„

Tab. 2. Taxonomické zařazení osteologických nálezů objevených v místě tzv. zahradního domku v Jilemnici v letech 2016–2017. Stáří: VS1-VS2: 14. stol., VS1/2-NO1: 14. až 1. pol. 16. stol.), NO1-2: 16.

až počátek 18. stol., VS1/2-REC: 14. stol. až současnost, NO1-REC: 16. stol. až současnost). Hvězdičkou jsou označeny kosti jednoho skeletu. Osteologické nálezy z roku 2016 (uvedeno v závorkách u popisků sloupců) byly získány ze sond 1, 2, 2A, 4 a 13.

Zahradní domek Presbytář

(NO2) Hrob 3 (VS2-NO2) Hrob 6

(VS1/2-VS2) VS1-VS2 VS1/2-NO1 NO1-2 VS1/2-REC NO1-REC Celkem

Skot (Bos taurus) 3 6 2 5 37 24 1 78

Kůň domácí (Equus caballus) 2 2

Prase domácí (Sus domesticus) 3 2 2 1 8

Ovce domácí (Ovis aries) 2 1 3

Ovce/koza (Ovis/Capra) 1 4 1 8 14

Pes (Canis familiaris) 2 63* 65

Prase divoké (Sus scrofa) 1 1 2

Prase (Sus sp.) 1 1

Zajíc polní (Lepus europaeus) 1 3 4

Zajíc/králík (Lepus/Oryctolagus) 1 1

Kur domácí (Gallus domesticus) 1 2 1 3 7

Husa domácí (Anser domesticus) 1 2 3

Kachnovití (Anatidae) 1 1

Celkem (určeno) 5 8 3 7 56 3 105 2 189

Velký savec 7 1 15 1 28 3 55

Střední savec 2 1 2 2 12 19

Neučený savec 3 2 19 1 37 1 63

Neurčený pták 1 1 2

Celkem (neurčeno) 3 11 5 36 2 78 4 139

Celkem 8 19 3 12 92 5 183 6 328

(19)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2019 | 77 ā‡›˜‡•–žâÀ͵ͲȂͶͲŽ‡–ƒ’õŽ”‘«ÀŠ‘†À–³–‡Ǥ”«‡À˜³—†À–³–‡•‡†‘žœƒŽ‘ǡā‡‡æŽ‘‘•”–

’â‹’‘”‘†—Ǥ„Œ‡˜–³…Š–‘Š”‘„õ„›Ž†õŽ‡ā‹–ý’”‘’‘œžÀ…Š”‘‘Ž‘‰‹…ý…Š˜œ–ƒŠõǡ‡„‘됃-

’‘‘ŠŽ›˜†ƒ–‘˜žÀ•–ƒ˜„›‘•–‡Žƒ•˜ǤŽā„³–›†‘æ‹”æÀŠ‘‹–‡”˜ƒŽ—ʹǤ’‘ŽǤͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–ÀǤ

†”—Š±ˆžœ‹ƒ”…Š‡‘Ž‘‰‹…±Š‘˜ýœ——„›Ž›˜’”‡•„›–žâ‹‘•–‡Žƒ‘„Œ‡˜‡›†ƒŽæÀ«–›â‹Š”‘-

„›Ǥ‡†‡ȋŠ”‘„͵Ȍ„›Ž’‘‡šŠ—ƒ…‹˜”‘…‡ͳ͹ͺ͸’”žœ†ýƒƒ…Šžœ‡Ž›•‡˜³Œ‡Œ‡†‘–Ž‹˜±

‘•–‹”õœý…ŠŒ‡†‹…õœ‡œž•›’—Ǥ‡–⇅Š†ƒŽæÀ…ŠŠ”‘„‡…ŠȋŠ”‘„›ͶȂ͸Ȍ˜’”‡•„›–žâ‹•‡ƒ…Šž-

œ‡Ž›–⋍‘•–”›†‘•’³Žý…ŠŒ‡†‹…õǤ”‘„›Œ•‘—†ƒ–‘˜ž›†‘ͳͶǤ•–‘Ž‡–ÀƒŒƒ„›Ž‘˜ý懗˜‡†‡‘ǡ 掑‡Œ•’À懑•‘—†‘„±ƒŒ‹–‡Ž‡Œ‹Ž‡‹…±Š‘’ƒ•–˜ÀȂƒŽ†æ–‡Œ›Ǥ”‘–‘„›Žƒ’”õœ——ƒ-

Ž‡œ‡ý…Š‘•–‡”˜³‘˜žƒ‹‘➆ž’‘œ‘”‘•–Ǥ–”‘’‘Ž‘‰‹…ý’”õœ—’”‘žœƒŽǡā‡Œ†‡

‘–⋍‘•–”›†‘•’³Žý…Š—āõǡœ‡â‡Žý…Š˜’‘”‘«‹Ž±ƒ–—”À˜³—Ǥ˜æ‡…Š–âÀ’‘Šâ„‡ý…Š

—āõ•‡ƒ…Šžœ‡ŒÀœ³›ƒ‘•–”ž…Šǡ–‡”±Œ•‘—‘Šý‹ƒ–”‘’‘Ž‘‰›’‘˜ƒā‘˜ž›œƒƒ†ƒ’-

–ƒ…‡ƒ«ƒ•–‘—ŒÀœ†—ƒ‘‹Ǥ

ƒŽýœƒ œ—Š‡Žƒ–³Žý…Š ˆ”ƒ‰‡–õ †â‡˜ ‘†ŠƒŽ‹Žƒ ’âÀ–‘‘•– ͳʹ †”—Šõ †â‡˜‹Ǥ ”—Š‘˜³

‡Œ’‡•–⇌æÀ•Žƒ†„ƒ„›ŽƒœŒ‹æ–³ƒ˜‡˜œ‘”…À…ŠœŠ”‘„—ͳȋʹǤ’‘ŽǤͳ͵ǤȂͳͶǤ•–‘ŽǤȌǡ–‡”±‘„•ƒŠ‘-

˜ƒŽ›ͺ†”—Šõ†â‡˜‹Ȃ掑‘—ŠŽÀ›Œ‡†Ž‡„³Ž‘‘”±ǡ„——Ž‡•ÀŠ‘ǡŒƒ˜‘”—ǡ†—„—ǡŽÀ’›ǡ•–⇏…Š›ǡ

Œ‹Ž—ƒ–‘’‘Ž—Ȁ˜”„›Ǥ‡’‘”—懐ý…ŠŠ”‘„‘˜ý…ŠŒžž…ŠŠ”‘„õͶƒͷ„›Ž›•’‘Ž—•ˆ”ƒ‰‡–›

•”‘˜±Š‘†â‡˜ƒœŒ‹æ–³›‹ˆ”ƒ‰‡–›—ŠŽÀõǡ–‡”±—’‘œ‘”Ò—ŒÀƒ…Šƒ”ƒ–‡”„³ā±Š‘’ƒŽ‹˜‘-

˜±Š‘†â‡˜ƒƒ•–—†‘˜ƒ±Ž‘ƒŽ‹–³˜Š‘”‹œ‘–—’⇆…Šžœ‡ŒÀ…À³•–•±Ž‘ƒ…‹ȋͳ͵Ǥ•–‘Ž‡–ÀȌǤ‡

’”ƒ˜†³’‘†‘„±ǡā‡ïŽ‘›•”‘˜±Š‘ƒŒ‡†Ž‘˜±Š‘†â‡˜ƒœŠ”‘„õ†‘Žž†ƒŒÀ†”—Š‘•–”—«-

ÀŠ‘ƒ–‡”‹žŽ—’‘—ā‹–±Š‘ƒ˜ý”‘„—”ƒ˜ÀǤ

”…Š‡‘œ‘‘Ž‘‰‹…žƒƒŽýœƒ‘•–‡‘Ž‘‰‹…±Š‘•‘—„‘”—˜œ–ƒŠ—ŒÀ…ÀŠ‘•‡Š”‘„õ͵ƒ͸ƒœž-

•›’— ‹–‡”‹±”— ’”‡•„›–žâ‡ ‘•–‡Žƒ •˜Ǥ Žā„³–› ’”‘žœƒŽƒ ’âÀ–‘‘•– ’‘œõ•–ƒ–õ ‘•–À •‘-

–—ǡŒ‡Š‘āƒ•‘„›Ž‘‘œ—‘˜ž‘«ƒ•–³Œ‹‡āƒ•‘„”ƒ˜—ǡŽ‘˜±œ˜³â‡‡„‘†”õ„‡ā‡ǡƒ–‘

˜ ’”õ„³Š— …‡Ž±Š‘ •Ž‡†‘˜ƒ±Š‘ «ƒ•‘˜±Š‘ —Ǥ ‘•–—’ž †ƒ–ƒ –ƒ± ƒœƒ«—ŒÀǡ ā‡ ˜ À•–³

œƒŠ”ƒ†ÀŠ‘†‘—„›Ž›•‘—•–⇆³›Œƒ‘•–‹‘††³Ž‡±„‡œ’”‘•–⇆³’‘œƒ„‹–Àœ˜À⇖‡ȋ–œ˜Ǥ

’”‹ž”À‘†’ƒ†À«ž•–‹Ȍǡ–ƒ–›ǡŒ‡ā„›Ž›•’‘Ž—•ƒ•‡—”«‡›†ƒŽæÀ—œ’”ƒ…‘˜žÀǤ”‘–‘•‡

õā‡‡•‡–ƒ–•‡œ—„›ƒŽ‡„‡«À‹ˆ”ƒ‰‡–›ǡ‘…ƒ•À‹‘„”ƒ–Ž‹ǡƒŽ‡‹”ž…‡ý‹ā‡„”›‡„‘

Obr. 21. Model kostela sv. Alžběty v 2. polovině 13. století podle výsledků archeologického a geofyzikálního průzkumu. Model je umístěn do stálé expozice v interiéru kostela sv. Alžběty. Autor modelu Tomáš Štefánek. Foto: M. Cogan.

Odkazy

Související dokumenty

2002 – Field Museum of Natural History, Department of Geology, Chicago, USA; mesiac 2001 – Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller, Canada; mesiac. 2000 – Polish Academy