• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Kotel se zabudovaným bojlerem TIGER www.protherm.cz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Kotel se zabudovaným bojlerem TIGER www.protherm.cz"

Copied!
4
0
0

Fulltext

(1)

Kotel se zabudovaným bojlerem TIGER

www.protherm.cz

(2)

Kotel se zabudovaným bojlerem Thermona PRO 14 KX

www.thermona.cz

(3)

Kotel s přiřazeným bojlerem Thermona PRO 14 XZ

www.thermona.cz

Teplá voda vždy a v jakémkoliv množství

Připojení nepřímotopného zásobníku TUV na nástěnný kotel je nejkomfortnější variantou ohřevu teplé vody pro Vaši

domácnost. Výhodou je možnost instalace více odběrných míst při zaručené trvalé dodávce TUV. Kotel dohřívá vodu v

zásobníku průběžně a bez nárazových startů spotřebiče.

Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto systému jsou náklady na provoz minimální.

(4)

Kotel + samostatný bojler Buderus Logano

www.buderus.cz

Zapojení podobné jako je na podestě

Odkazy

Související dokumenty

Zdroj energie, tepelné čerpadlo, solární systém, kotel, ohřev vody,

Vzorový výpočet ohřevu teplé vody. Zdroj: ČSN

Model zásobníku teplé užitkové vody, matematické modelování, fyzikální modelování, vedení tepla, dvoupolohová regulace, model spotřeby vody v domácnosti, hromadné

Otopná tělesa, ústřední vytápění, plynový kondenzační kotel, zabezpečovací zařízení, příprava teplé

O vytáp ě ní se stará kotel na tuhá paliva nebo plynový nebo elektrický kotel s rozvody úst ř edního topení. Voda je k dispozici obecní nebo z vlastní studny, odpady

Připojení nepřímotopného zásobníku TUV na nástěnný kotel je nejkomfortnější variantou ohřevu teplé vody pro

3.3 Návrh kotle a ohřevu teplé vody (technická data + obr.). Přílohy

Bezpečnostní ventil se vždy montuje do výstupního potrubí kotle nebo přímo na kotel v místě horní části kotle, kde ohřátá voda opouští kotel a je dopravována do

Izolovaná dvířka čištění pro snížení tepelných ztrát. Rozměrná a praktická nádoba na popel prodlužuje interval mezi vyprazdňováním a usnadňuje manipulaci s

5.4.1 Solární systém pro ohřev teplé vody a podporu vytápění: stacionární kotel, kotel na tuhá paliva bivalentní zásobník TV a akumulační zásobník. .82.. 5.4.2

3.1 Výpočet tepelných ztrát - obálková metoda 3.2 Výpočet a návrh ohřevu teplé vody. 3.3 Výpočet a návrh

efektivní využití zdrojů neobnovitelných – plynový kondenzační kotel, kombinace obnovitelných a neobnovi- telných zdrojů energie jako solární ohřev teplé vody a ply-

• instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých

 Nástěnný kombinovaný plynový kotel s vestavěným zásobníkem vody – zajišťuje vytápění, ale navíc funguje jako zdroj teplé vody, která je

Pro samotný výpočet jsem vybral tři způsoby vytápění: moderní plynový kotel odpovídající tepelné ztrátě domu, automatický kotel na pelety a kotel na uhlí.. 8.4.1

Oh ř ev teplé užitkové vody (TUV) bývá realizováno pouze elektricky, ale je možné oh ř ev TUV v rodinném dom ě realizovat kotlem na tuhá paliva, plynovým

Energie je odebírána přímo z venkovního vzduchu, pro následné využití tepla na ohřev vody v otopném systému nebo v zásobníku teplé vody.. Vhodné pro rodinné

- Pitná voda je vedena do bytů - tři stoupací potrubí a do zásobníku teplé vody a do akumulační

Podlahové topení ZT - Zdroj tepla: plynový kotel Z TV - Zásobník teplé vody R/S - Rozdělovač EN - Expanzní nádrž DOT - Deskové otopné těleso OŽ - Otopný žebřík. TRV /

Takto vypočtená teplota přívodní vody slouží k sestavení ekvitermní křivky, což je závislost teploty přívodní vody na venkovní teplotě. Jak je patrné z

Kromě klasických zdrojů energie jako plynový kotel a elektrický kotel, byla hodnocena ekonomická výhodnost alternativních zdrojů energie jako tepelné čerpadlo, v

přípravy teplé užitkové vody (dále jen „TUV“) a ne na vypracování PENB, bude kladen důraz zejména na výpočet potřeby tepla budovy právě pro vytápění a přípravu

Je nutné napojit plynový kondenzační kotel na systém vnitřní kanalizace kvůli odvodu kondenzátu, dále je nutné navrhnout připojení vnitřního vodovodu se