• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Autoři čísla 50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Autoři čísla 50"

Copied!
2
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

AUTOŘI ČÍSLA

Ladislav Hejdánek

Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Černá 9, 115 55 Praha 1

Aleš Havlíček

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 13, 400 01 Ústí nad Labem

Zdeněk Neubauer

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Albertov 2038/6, 128 00 Praha - Nové Město

Lenka Karfíková

Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Černá 9. 115 55 Praha 1

Miroslav Šedina

Cyrilometodějské teologicka fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc

Milan Lyčka

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Martin Pokorný

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Jan Kuneš

Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha Jilská 352/1, 110 00 Staré Město - Praha

(2)

Filip Karfík

Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Fribourg Av. d'Europe 20 CH-1700 Fribourg, Switzerland

Václav Němec

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha - Staré Město

Zdeněk Kratochvíl

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Albertov 2038/6, 128 00 Praha - Nové Město

Daniel Kroupa

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 13, 400 01 Ústí nad Labem

Stanislav Sousedík

Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Studentská 84, 530 09 Pardubice

Odkazy

Související dokumenty

Prof. Martin Hampl, DrSc. PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2 Prof. Petr Pavlínek, Ph.D. PřF UK v Praze, katedra

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta.. Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221

Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Vzdělávání v chemii Název studijního oboru..

Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze Konviktská 20, 110 00 Staré Město - Praha.

Titulní strana obsahuje název instituce, na které je práce vypracována (např. Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) a její logo,

(2011) Doktorské studium – Sociální geografie a regionální rozvoj, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního

Vlastní práce začíná titulním listem, na němž se opět uvádí název instituce, na které byla práce vypracována (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta),

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Publikace Žáci-cizinci v základních školách reaguje na nárůst počtu dětí školního věku v České republice,