• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Základy likvorologie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Základy likvorologie"

Copied!
72
0
0

Fulltext

(1)

Základy likvorologie ZÁNĚTY CNS

bakteriální virové

parazitární prionové

autoimunitní – sclerosis multiplex

(2)

Funkce moku

nadlehčování mozku

tlumení prostorových rázů

součást systému, který reguluje složení

extracelulární tekutiny, v níž žijí neurony a gliové buňky

transportní cesta k šíření neuroaktivních hormonů po CNS

(3)

Odraz zánětlivých dějů v CNS

Mozkomíšní mok (CSF)

150 ml, denní tvorba 500ml

rovnováha mezi tvorbou a vstřebáváním Cytologie: 2/3 buněk: lymfocty

1/3 buněk: monocyty Biochemie: CB do 0,45 g/l

hlavní podíl bílkovin tvoří:

albumin.: do 450mg/l

IgG 40-50mg/l (plasma 10g/l) glukosa: 60-80% hladiny v krvi

(4)

Odraz zánětlivých dějů v CNS Hematolikvorová bariéra

Albuminový kvocient QAlb = AlbCSF : Alb serum mladí dospělí 6,5 . 10-3

Porucha propustnosti bariéry:

zánět

překážka v cirkulaci likvoru Intrathékální produkce Ig :

Q IgG

IgG index = ---  1,2  i.t. syntéza IgG Q Alb

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

BAKTERIÁLNÍ ZÁNĚTY CNS

Meningitis

Akutní purulentní

vstup bakterií: septikemie, metastatická infekce (srdce, plíce,..), přímý přestup (sinusitis, otitis, osteomyelitis, fraktura lbi)

Nejčastější vyvolavatelé:

Haemophilus influenzae, Neisseria meingitidis, Streptococcus pneumoniae

novorozenci: E.coli, streptokoky sk. B

(11)

Symptomatologie:

horečnatý stav, zimnice, bolesti hlavy, nausea, zvracení, bolest v zádech,

ztuhnutí šíje, pocení

 stupor, koma

objektivně: zmatenost, stupor,

zrychlený puls a dech, (hypotenze,

petechie), meningeální příznaky (mohou chybět u novorozenců, starých a

komatozních pacientů)

(12)

laboratorně: krev: leukocytóza, moč:

bílkovina, leuko i erythrocyty

CSF: zvýšený tlak, purulentní vzhled, zvýš. bílkovina, snížená glukoza,

polymorfonukleáry 2-10 000/mm3, přítomnost bakterií

Komplikace: disseminovaná

intravaskulární koagulace, parézy mozkových nervů, změny psychiky, křeče, hydrocefalus

Mortalita neléčené m.: 50-90%, léčené do 10%

Léčba: Ampicilin, PNC-G,

chloramfenikol, cefalosporiny

kontrolní CSF 24-48h po zahájení léčby

(13)

Likvor: purulentní meningitis polymorfonukleáry

(14)
(15)

Kortikální infarkty z invaze bakterií do cévní stěny u purulentní meningitidy

(16)

Subakutní meningitis: TBC (bazilární m.)

vždy sekundární při tbc kdekoli v organismu

Patologie: ztluštění mening (komprese kraniálních nervů),

exudát: mononukleáry, lymfocyty, plasmocyty, makrofágy, fibroblasty, vaskulitis (panarteritis  trombózy  infarkty)

(17)

Věk: dětství, časný dospělý věk

Prognóza neléčené TBC m.: smrt do 6- 8 týdnů

Symptomy: bolest hlavy, zvracení,

podrážděnost, nespavost, subfebrilie, anorexie, úbytek na váze, bolesti

břicha, ztuhlá šíje během několika dnů, postižení mozk. nervů (včetně slepoty), stupor, křeče, v konečných stadiích Cheyne-Stokesovo dýchání.

CSF: zvýšený tlak a bílkovina, sníž.

glukoza

25-500 lymfo/mm3

(18)

Meningeální ztluštění na lebeční bazi

(19)

Subdurální empyém

komplikace septikemie, nasální punkce, punkce při otitidě, otevřené fraktury lbi

streptokokus

fokální příznaky, meningeální dráždění, zánětlivé známky,

mortalita 25-40% díky pozdě stanovené dg.

Léčba: chirurgická evakuace, ATB,

léčba mozk. edému

(20)

Mozkový absces

přestup infekce z lební dutiny, lebeční fraktury, neurochir. výkonu nebo jako metastatická infekce, u dětí

komplikace bakt. meningitidy běžné pyogenní bakterie:

Staph.aureus, Enterobacteriaceae Patologie: purulentní cerebritis

s edémem  nekróza  ohraničení membránou

Příznaky jako u expanzivní mozkové léze

Cave LP ! Diagnoza pomocí CT Léčba: neurochir. + ATB

(21)

CT mozkového abscesu (bez kontrastu)

(22)

CT mozkového abscesu (s kontrastem)

(23)

……bez……...………..s kontrastem

(24)

Epidurální absces

většinou spojen s procesem přiléhajícím ke kosti

(25)

VIROVÉ INFEKCE CNS

Virová meningitis, Encefalitis, Myelitis Virová meningitis: meningeální

příznaky, bolest hlavy, fotofobie Encefalitis: postižení parenchymu:

epileptické záchvaty, alterace vědomí, fokální neurologické příznaky

Meningoencefalitis

Myelitis: infekce spinálních motoneuronů (poliomyelitis),

sensorických neuronů, autonomních neuronů (paralýza měchýře),

demyelinizace bílé hmoty (transverzální myelitis)

(26)

Encefalomyelitis

CSF: zvýšení tlaku, pleiocytosa různého stupně (desítky až stovky buněk), mírné zvýšení bílkoviny, normální obsah glukozy

protilátky proti specifickému agens až po mnoha dnech

tendence některých vyvolavatelů k postižení určitých struktur NS:

HSV: temporální a frontální lalok, myxoviry: ependymální buňky, a epidemiologickým efektům:

arboviry: nutné pomnožení v hmyzu za urč. klim.

podmínek

Léčba: pouze v případě herpesviru specifická: acyklovir

(27)

Poliomyelitis

virus se množí v hrtanu a ileu cervik.

a mesent. uzliny, viremie, vstup do CNS místy porušené HEB

predilekční postižení velkých

motoneuronů (přední rohy míšní),

chromatolýza a nekróza, regenerace se objevuje v méně postižených

neuronech, zničené jsou fagocytovány mikroglií

(28)

Klíšťová encefalitis

přenos arboviru klíštětem prodromy

bolest hlavy, horečka, bolesti svalů, bolesti v krku, fokální neurologické symptomy,

poruchy vědomí, ataxie, poruchy sfinkterů V krvi lehká leukocytóza,

CSF: do 500 buněk, hl. lymfocytů, normální hladina glukózy

následky: insomnie, bolesti hlavy, iritabilita

(29)

Herpesvirová infekce

většinou jde o endogenní reaktivaci viru, méně často o primoinfekci

nekrotické, zánětlivé a hemoragické léze v parencyhmu CNS, hl. F a T

symptomy: horečka, bolest hlavy,

epileptické záchvaty, expresivní afasie, parestesie, psychické změny, agitace, halucinace

EEG: difusní zpomalení nebo fokální změny temporálně

CT: hypodense temporálně, někdy

enhancement, spolehlivě však až po 1.

týdnu nemoci

Neléčené: 70% mortalita acyklovir

(30)

Infiltrace mozku herpesvirem (ELM)

(31)

 Oportunní infekce:

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

(32)

příčina: JC virus (40nm, DNA polioma virus)

výskyt : imunokompromitovaný

pacient HIV+ (5% pacientů), malignity, transplantace

BIOLOGICKÁ LÉČBA !

kde se bere JC virus : v ledvinách a kostní dřeni 50% zdravých osob –

infekce během dětství, u infikovaných lze detekovat protilátky

Mutace viru → tendence infikovat CNS

(33)

kde se JC virus replikuje? účinně pouze v glii – ODC, astrocyty

reaktivní atrocyty tak mohou snadno být zaměněny za maligní buňky

Klinický obraz : kognitivní porucha zrakové poruchy motorický deficit

epileptické záchvaty, fatická porucha, mozečkové sy

(34)

Spirochetové infekce:

neurosyfilis, leptospirosa, neuroboreliosa

Neurosyfilis

I. Stadium asymptomatické (abnormní CSF, leptomeningitis, encefalitis), II. meningeální a vaskulární (mening.infiltrace + endarteritis, granulomy, myelomalacie, postižení kraniálních nervů), III. postižení parenchymu

(degenerace zadních provazců, kmene, demence, křeče, ztráta zraku)

dramatický pokles pozdních stadií po zavedení léčby PNC (1945)

současný výskyt s AIDS v současnosti - modifikovaný klin.

obraz

(35)

Leptospirosa

kontakt s nemocným zvířetem - mukokutánní oděrky symptomy: zimnice, horečka, bolesti svalů, hlavy, meningismus

nausea, zvracení, průjmy, anorexie kašel, bolest na hrudi

bradykardie, hypotenze

kožní hemoragie, rash, konjunktivální sufuze heptosplenomegalie, lymfadenopatie

aseptická meningitis

2. stadium (rekurence symptomů) je imunitně zprostředkované - IK, nelze izolovat spirochetu Léčba: antibiotika (PNC, TTC atd.)

(36)

Lymská nemoc (neuroboreliosa)

Přenos: klíště

1. erytema chronicum migrans

2. radikulitis, paresa n. VII, meningitis

3. chronická encefalomyelopatie autoimunitně podmíněná

titry protilátek IgG a IgM, zkřížené reakce, nutný Western blot, EM, PCR

Léčba: antibiotika (PNC, cefalosporiny atd.), ve 3. stadiu kortikosteroidy

(37)

Parazitární infekce CNS

tropické a rozvojové země

chudoba + špatné životní podmínky + klima vhodné pro vektory přenosu

cestování + imigrace z rozvojových zemí Vyvolavatelé : červi

protozoa

(38)

Parazitární infekce CNS vyvolané červy

fokální postižení CNS, alergická reakce, eosinofilie

trichinóza, bilharziáza, echinococcus, cysticerkóza, toxokaróza

(39)

Parazitární infekce CNS - protozoární

encefalitidy, bez eosinofilie

Toxoplasmóza

1. encefalopatie - zmatenost, delirium, koma, epilepsie

2. meningoencefalitis - bolest hlavy, meningeální příznaky, epilepsie

3. fokální neurologické příznaky (toxoplasmový absces) + kombinace

oportunní infekce při AIDS (1/3 CNS komplikací AIDS) labor.: anemie, lehká leukocytosa,

CSF: nekonst. pleiocytosa, IgG protilátky

(40)

Parazitární infekce CNS – protozoární Cerebrální malárie -

Plasmodium malariae

2% postižených malárií

Trypanosomiáza

- spavá nemoc - Afrika: T. brucei

Chagasova nemoc

- Jižní Amerika, Střední Am, Mexiko: T. cruzi

Amébová meningoencefalitida

(41)

Prionové neuroinfekce

Reálná hrozba získání onemocnění alimentární cestou (nová varianta m. Creutzfeld-Jakob)

Lidské spongiformní encefalopatie

1) Creutzfeld – Jakobova nemoc (CJD) 2) Její nová varianta (vCJD)

3) KURU

4) Fam. fatální hered.insomnie

5) Gerstmann-Strausler-Scheinkerova nemoc Výskyt: 1 / 1 mil obyv.

(42)

Prionové neuroinfekce

Základní předpoklad všech: genetická predispozice Histologie: prion-pozitivní amyloidové plaky v hlub.

vrstvách kortexu, BG, thalamu

pokročilá stadia: spongiformní vzhled mozku je dán vakuolizací buněk

Priony = malé sialo-glykoproteiny

Lokalizace: buněčné membrány neuronů

Složení: 253 AK, sled v řetězci je druhově specifický Fyziol. význam: není znám (učení?, regulace spánku?)

(43)

Gen (GNPR) odpovědný za vznik prionového prekurzoru PrPC je na krátkém raménku 20.chr.

Fyziologický prion má beta konformaci v 3% molekul Patologický prion ji má ve více než 42%.

Posttranslační změny v konformaci vedou k

nedegradovatelnosti prionů, hromadění a neuronální smrti.

Priony putují axonálním tokem, největší koncentrace na synapsích.

(44)

Normální alfa helix prionová forma (zvýšené množství beta- konformace, což vytváří elektrický dipól a vede k

amyloidové agregaci

(45)

Spongiformní encephalopatie

(vakuolizace neuronů a dendritů – houbovitý vzhled)

Kuru Jacob-Creutzfeld disease

(46)

Brush-like plaques (spikeballs) – v mozečku

(47)

CJD

Sporadická forma – mutace genu

85% lidských spongiformních encefalopatií

Familiární forma: autosomálně dominantní přenos bodové mutace genu PrPC

Iatrogenní forma: transplantace rohovky, dura mater,

kontaminované hluboké elektrody (vysoká rezistence prionů)

Klinika: únava, deprese, poruchy spánku, poruchy

chování, změny emocionality a intelektu - demence, mozečkové příznaky, myoklonie, hypertonus

Trvání – 6 měsíců, inkubace 4-20 let Hrubě abnormní EEG

(48)

Sclerosis multiplex

autogresivní onemocnění

cíl imunitního útoku: bílá hmota CNS

nejčastější příčina invalidity mladých nemocných z neurologické příčiny

Etiologie:

Genetické pozadí

Zevní faktory (EBV, vitamin D, kouření)

? Neznámé faktory

(49)

Autoimunitní mechanismy

Autoagresivní T lymfocyty proti antigenům myelinu se běžně vyskytují u všech zdravých jedinců.

jejich aktivace při insuficientních regulačních mechanismech  vznik autoimunity

aktivace : viry, superantigeny, Ag mimikry

udržování autoimunity: nábor dalších autoantigenů z poškozené tkáně  aktivace dalších klonů

autoreaktivních buněk,

nedostatečné supresorické mechanismy, nedostatečná apoptóza zánětlivých buněk

(50)

Perivaskulární zánět v CNS

Demyelinizace v CNS

Axonální transekce

(51)
(52)

Prevalence

 mírné pásmo : 100-170/100 000 obyvatel

 ženy : muži 2:1

 riziková období : stres, infekce, menarche, menopausa, porod Průběh

relabující - remitující 85% pacientů v prvých 10-15 letech nemoci sekundárně progresivní - pozvolný nárůst neurol. invalidity

primárně progresivní - pozvolný nárůst neurol. invalidity od počátku nemoci - 10-15% pacientů

relabující - progresivní pozvolný nárůst neurol. invalidity i mezi relapsy - asi 3% pacientů

(53)

Klinický obraz

 záleží na lokalizaci ložiska zánětu

poruchy zraku (optická neuritis - mlhavé vidění,

poruchy barvocitu a výpadky zorného pole - skotomy), poruchy citlivosti (parestesie, hypestesie),

poruchy hybnosti (centrální parézy se spasticitou, hyperreflexií, py jevy irritačními

monoparesy, paraparesy, hemiparesy),

(54)

Klinický obraz

poruchy sfinkterových a sexuálních funkcí

(imperativní mikce, retence, inkontinence, erektilní dysfunkce), rovnováhy a koordinace (vestibulární sy s titubacemi,

pády, nejistotou v prostoru,

mozečkový sy s typickým intenčním tremorem), poruchy kognitivních funkcí - soustředění, paměť,

únava, deprese

 definice ataky: neurol. příznaky trvající alespoň 24 hodin oddělené od sebe alespoň 30 dny

 definice progrese: zhoršení trvající alepoň 3 měsíce

(55)

Diagnostika - léze rozeseté v čase a prostoru

 klinický obraz

nevysvětlitelný z 1 ložiska

 pomocné vyšetřovací metody MRI

mozkomíšní mok evokované potenciály

Včas a racionálně zvolené vyšetřovací metody umožňují včasné stanovení diagnózy 

McDonaldova kriteria 2001, 2005, 2010 Dg. výstup: RS, nejde o RS, možná RS,

klinicky izolovaný syndrom (CIS)

(56)

T2W FLAIR 25-letá žena s 6 letým průběhem RS

(57)

MRI 21 letého muže

při první prezentaci RS:

- závratě, parestesie FLAIR

(58)

Pac. 46 let, 9 let RS, těžký mozečkový syndrom, těžká paraparesa DK FLAIR

(59)

T1 + Gd

(60)

CSF – především vyloučení jiných dg., při pozitivitě predikce vývoje v RS (analýza - použití isoelektrické fokusace)

• přítomnost alespoň 2 oligoklonálních IgG pásů nepřítomných v séru

• přítomnost zvýšeného IgG indexu

• lymfocytární pleocytosa <50/mm3

• neinformuje o diseminaci lézí v čase a prostoru

• podporuje průkaz výskytu imuno- a zánětlivých lézí

(61)

VEP

• prodloužená latence, ale zachovaný tvar vlny P100 – typické pro MS

• doplňující informace klinického vyšetření

• objektivizace přítomnosti další léze (zraková dráha)

(62)

Diferenciální diagnostika

 odlišení chirurgicky řešitelných lézí nádory, výhřezy, malformace

 odlišení jiných chronických zánětů a autoimunit

 odlišení metabolických a genetických poruch s CNS postižením

(63)

Terapie musí zahrnovat jak terapii akutního stavu,

tak dlouhodobou terapii k prevenci

progrese nemoci a snížení počtu atak

+ terapii symptomatickou v kterémkoli

stadiu nemoci

(64)

Trvalá invalidita

Axonální ztráta

RR-RS SP-RS

Léčebný efekt (2)

t

Léčebný efekt (3)

Léčebný efekt (1)

Algoritmus léčby RS

(65)

Léčba akutní ataky

existuje mezinárodní konsensus:

 vysoké dávky i.v. či p.o. methylprednisolonu (3-5g celkem)

následované pozvolným snižováním p.o. prednisonu jiné druhy steroidů jen v případě nedostupnosti či

nesnášenlivosti MP

prevence vedlejších účinků

při současné infekci vždy nejprve ATB

(66)

Dlouhodobá léčba k ovlivnění přirozeného průběhu choroby

 ke snížení počtu relapsů

 k prevenci progrese nemoci

existuje mezinárodní konsensus léčba by měla být zavedena co nejdříve,

aby se předešlo nevratným změnám na CNS způsobeným ztrátou axonů

léčba první volby:

 IFN-beta, glatiramer acetát léčba druhé volby:

 IVIG

léčba třetí volby:

 klasická imunosuprese - azathioprin

(67)

Eskalace léčby při neúčinnosti DMD

 natalizumab, fingolimod

 opakované pulsy methylprednisolonu

 pulsní léčba MP a CPA (Harvardské schéma)

 pulsní léčba MP a mitoxantronem 20mg

 methotrexat, mofetil mykofenolát

(68)

Léčba primární progrese

neexistuje mezinárodní konsensus

těžiště je v symptomatické terapii

méně známek zánětu na MRI i v CSF,

méně aktivovaných lymfocytů i tvorby IgG, více destruovaných ODC i axonů

(69)

Léčba maligního průběhu nemoci

 u pacientů, kteří selhali na konvenční terapii:

IFN-beta, GA eskalační léčbě

 u pacientů, kde hrozí ztráta chůze či jiných důležitých funkcí

 u pacientů, kde rychlost progrese neurologického postižení je v poslední době velmi rychlá

(nejlépe dokumentovaná pomocnými vyšetřeními) v prvních 5 letech choroby lze očekávat určitý

efekt z imunoablace doplněné HSCT

(70)

Léčba symptomatická

 spasticita

 sfinkterové obtíže

 deprese

 třes

 bolest, parestesie

 únava

 kognitivní deficit

Režimová opatření

 infekce

 gravidita, hormonální terapie

 rehabilitace

(71)

Spasticita

(72)

Léčba symptomatická

 spasticita

 sfinkterové obtíže

 deprese

 třes

 bolest, parestesie

 únava

 kognitivní deficit

Režimová opatření

 infekce – sanace fokusů, včas ATB

 gravidita, hormonální terapie

 rehabilitace, D vit., nekouřit

Odkazy

Související dokumenty

U více než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.. U

Poruchy krku a horních končetin související s prací jsou postižení tělesných soustav, například svalů, kloubů, šlach, vazů, nervů, kostí a oběhového systému,

Zajištění vitálních funkcí - cirkulace, ventilace, CNS (porucha vědomí, křeče) + laboratorní

Ptáme se pacienta kdy bolesti začaly, zda jim předcházel úraz nebo poranění, kde bolesti začaly a kam se projikují, zda se bolest mění při pohybu paže nebo krku,

Akutní bolest jazyka a operační rány v oblasti krku z důvodu operačního výkonu, projevující se verbalizací bolesti dle VAS č.. Porucha komunikace z důvodů

Cílem této diplomové práce bylo představit ucelený pohled na problematiku cervikogenní bolesti hlavy s důrazem na prevalenci cervikogenní bolesti hlavy v široké populaci a

Při výskytu bolesti, které pacient udával hlavně v oblasti hlavy a krku, sestra vyhodnotila charakteristiku a stupeň, poté postupovala dle ordinace lékaře,

• 65letá pacientka přichází pro bolesti v levém podbřišku, bolesti začaly dnes ráno při probuzení, bolest ji nejspíše i probudila.. Během dne bolest

Bolest hlavy během výkonu služby může být způsobena mnoha aspekty jako nedostatečný pitný režim, z klimatizace nebo také špatné sezení a následné bolesti od

Tabulka 37 – Výstupní vyhodnocení ICARS: okulomotorické poruchy a celkové skóre ataxie [vlastní zdroj].. Výstupní vyhodnocení ICARS Okulomotorické poruchy Skóre

Subjektivně: Pacientka je v dobré náladě. Bolest hlavy vymizela. Pociťuje lehkou únavu. Bolesti svalů a kloubů nejsou přítomné. Objektivně: Pacientka má

zvýšený tlak krve, bolesti hlavy, poruchy srdeční činnosti, třes, nervozita, poruchy regulace tělesné teploty, závislost,

 Projevy difúzního onemocnění mozku : poruchy soustředění, spánku, bolesti hlavy, špatné soustředění, napětí, úzkost, labilita, podrážděnost,

koncentrace, deprese, potíže s pamětí, pocity beznaděje a selhání, neadekvátní emoční reakce, poruchy spánku, úzkostné stavy, bolesti hlavy, zažívací

Primární bolesti hlavy, kam se řadí migréna, tenzní typ bolestí hlavy, cluster headache nebo chronické každodenní bolesti hlavy, jsou takové bolesti, které

• 5) Disekce karotid nebo vertebrálních arterií bolest hlavy a/nebo krku může být jediným klinickým příznakem!. - b.h., obličeje nebo krku je obvykle

Navíc klinické příznaky jako bolest a fokální citlivost v šíjové oblasti, trauma krku v anamnéze, unilateralita, koexistující bolest v rameni, omezení hybnosti

Patří sem: bolesti hlavy, cervicothoracálního přechodu, cervicobrachiální symptomatologie, problémy s hrudní páteří a v oblasti thoracolumbálního přechodu,

Poruchy funkcí štítné žlázy po radioterapii hlavy a krku Thyroid dysfunction after radiotherapy of head and neck

– poruchy relaxace sfinkterů při mikci: na úrovni vnitřního svěrče a/nebo zevního svěrače uretry. –

cranium, neck, eyes, ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cranial

Klíčová slova: bolest, neuropatická bolest, pacient, léčba bolesti, hodnocení bolesti, kvalita života, dotazník

• Kapilární - krev je jasně červená, intenzita krvácení je nižší. • Smíšené - vyskytuje se při hlubších ranách