• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Tabulka místností

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Tabulka místností"

Copied!
1
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

P.1

označení název plocha [m²] objem [m³] přívod odvod

1.01 Zádveří 10,0 26,0 - -

1.02 Garáž 42,0 130,2 35 35

1.03 Sklad 11,1 34,4 - -

1.04 Pracovna 12,0 31,2 5-35 -

1.05 Komora 1,9 4,9 - -

1.06 Chodba 28,9 75,1 - -

1.07 Pokoj 16,0 41,6 5-35 -

1.08 Koupelna 4,9 12,7 - 12-80

1.09 WC 1,9 4,9 - 12-80

1.10 Obývací pokoj+KK 48,5 126,1 10-70 12-80

1.11 Spíž 3,3 8,6 - -

1.12 Bazén 53,8 139,9 1299 1299

1.13 Sauna 4,1 10,7 - -

1.14a Technická místnost vzduchotechniky 4,9 15,2 - -

1.14b Technická místnost vytápění 4,5 14,0 15 15

2.01 Schodišťový prostor 26,2 68,1 - -

2.02 Pokoj 29,1 75,7 5-35 -

2.03 Pokoj 29,1 75,7 5-35 -

2.04 Komora 6,0 15,6 - -

2.05 Ložnice 26,3 68,4 5-35 -

2.06 Ateliér 36,0 93,6 10-70 -

2.07 Šatna 5,6 14,6 - -

2.08 Koupelna 14,4 37,4 - 12-80

2.09 Posilovna 19,1 49,7 5-35 12-80

2.10 Balkon 46,3 - - -

Množství vzduchu [m³/h]

Místnost

Tabulka místností

Odkazy

Související dokumenty

Zelené blaho Kotlářka Praha 5, Kosíře 15127 Ústav navrhování I prof.. Stempel

Počet stran Zaměření článku fotbal..

• COUNTIF( oblast; kritérium ) Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.. Oblast je oblast buněk, ve které chcete

Vyberte jedno z polí s čísly a v panelu nástrojů pro KT vyberte Nastavení pole -> zde místo součtu vyberte průměr.. MS Excel –

– V kontingenční tabulce lze zobrazit podrobná data oblastí, které Vás zajímají.. Otevřete si soubor ukazka.xls a prohlédněte si vytvořené

Vybraná literární díla musí být číslovaná od 1 do 20, za každým titulem musí být uvedeno číslo, které má dané literární dílo ve školním kánonu – např.:.

Tento pracovní list vypracoval Tomáš Zelenka v rámci projektu "Stavebnictví 21,

Měřítko: 1:50 Typ čar: standatní Jméno a umístění Název místnosti: viz výkres Číslo místnosti: viz výkres Nastavení. Styl:

CZ.1.07/1.1.24/01.0110, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu

CZ.1.07/1.1.24/01.0110, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Vysázejte doslovně (pro vysazení poslední řádky využijte skutečnosti, že všechny číslice mají šířku 0.5em):..

Nivnice Kunovice Skanzen Baťovy závody Hanácké Atény. Uherský Brod Velehrad

na Moravě pěstování lnu balírny čaje Dolní Rožínka památka UNESCO Telč jaderná. elektrárna obuvnictví výroba lyží

známé prvky se mu podařilo seřadit do přehledné tabulky na základě zjištění, že vlastnosti prvků a jejich sloučenin se pravidelně (periodicky) opakují.. Periodická

● využití hlavně pro vytápění místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. ● možnost vytápění dalších místností

Tabulka 11: Ukazatele rentability Tabulka 12: Ukazatele likvidity Tabulka 13: Ukazatele aktivity Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti Tabulka 15: Pracovní kapitál Tabulka 16:

Sklepy vily jsou využívány jako technic- ké zázemí, kancelář kuchyně, sklady potravin a šatny zaměstnanců.. V přízemí umístěná restaurace v budově bývalé výrobní

Celková tlaková ztráta okruhu 2909 [Pa]. Zapocítaný samotížný vztlak

Tento způsob Vytápění je doporučován do místností, kde se opakovaně dveřmi nebo okny větrá, jako jsou schodiště, vestibuly nebo místnosti vysoké.. Nedostatkem i tohoto

[r]

LEGENDA

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA PROSTŘEDÍ STAVEB 229 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE.. NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA