• Nebyly nalezeny žádné výsledky

2.7.13 Mocniny s racionálním mocnitelem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "2.7.13 Mocniny s racionálním mocnitelem "

Copied!
2
0
0

Fulltext

(1)

1

2.7.13 Mocniny s racionálním mocnitelem

• 23 = ⋅ ⋅2 2 2 2 12 1

2 2 2 2

= =

• Ale co znamená

2

23?

( )

2 2 =

( )

2p 2 =21 22p =21

2p=1 1

p=2 ⇒ Možná platí: 2=

( )

2 12.

Př. 1: Spočti:

( )

2 a 3 2 do dvou sloupc8 ů, jednak klasicky pomocí vzorců pro úpravy odmocnin a jednak nahrazením

( ) ( )

= 12 a použitím vzorců pro úpravy mocnin.

( )

2 3 = 23 = 22⋅ =2 22 2=2 2

( )

2

8 4 4

2 = 2 =2

1 3 3 1 1

1 1

2 2 2 2

2 2 2+ 2 2 2 2

 

= = = =

 

 

( )

1 81

8 8 2 2 4

2 = 2 =2 =2 Př. 2: Navrhni nahrazení třetí odmocniny mocninou.

3 p

a =a použijeme

( )

3 a 3 =a.

( )

3 a 3 =

( )

ap 3 =a1 a3p =a1

3p=1 1

p=3 ⇒ 3 a =

( )

a 13

Př. 3: Podobně jako v příkladu 1 ověř, že je možné třetí odmocninu nahradit racionálním mocnitelem.

( )

3 a 7 = 3 a7 = 3a6⋅ =a 3a6 3a =a23 a

( )

3 a 12 =

( )

a4 3 =a4

( )

3 a 7 =a137 =a73 =a2+13 =a2213 =a23a

( )

3 a 12=a1312 =a123 =a4

Pro každé kladné reálné číslo a, pro každé přirozené číslo n platí:

1 n a =an . Pro každé kladné reálné číslo a, pro každé celé číslo m, pro každé přirozené

číslo n platí:

m n am =an. Př. 4: Zapiš pomocí racionálního mocnitele:

a)73 b) 6 a3 c)5 a6 d)

6

4

1 a

 

 

 

a)

1 73=37 b)

3 1

6 a3 =a6 =a2 c) 5 a6 =a65d)

( ) ( )

6 6 3

4 6 4 2

4 4 6

1 1

a a a

a a

 

= = = =

 

 

(2)

2

Pro všechna kladná reálná čísla a,b a pro všechna racionální čísla r,s platí:

( )

ar s =ar s    ba r =abrr

( )

a b r =a br r a ar s =ar s+ aars =ar s

Př. 5: Zjednoduš výrazy:

a)

2 4

3 3

aa b)

9 4 2

a3

 

 

  c)

2 3 1 2

a a

d)

2 3 1 3

a a a

a)

2 4 2 4 6

3 3 3 3 2

a a a a a

⋅ = + = = b)

9

4 2 9 4 36

3 2 3 6 6

a a a a

 

= = =

 

  c)

2

2 1 4 3 1

3

3 2 6 6 6

1 2

a a a a a

a

= = = = d)

2

2 1

3 1

3

3 3

1 3

a a a a

a

+ − −

⋅ = =

Př. 6: Částečně odmocni převedením na racionálního mocnitele 6 a15 .

15 5 1 1

6 a15 =a6 =a2 =a2+2 =a2a2 =a2 a

Př. 7: Zjednoduš následující výrazy převedením na racionálního mocnitele.

a) 122 18 b) 4 4 c)3 a a10 a)

18 3 1

12218 =212 =22 =21+2 =2 2 b) 44=414 =

( )

22 14 =224 =212 = 2

c)

( ) ( ) ( )

1 1

6

1 3 10 3 1 1

3 a a10a a10 2 a a2a a5 3 a6 3 a3 a2

=  = ⋅  = ⋅ = = =

   

Př. 8: Vyjádři součin pomocí jediné odmocniny převedením na racionálního mocnitele.

a) 3⋅3 9 b) 3⋅43⋅59 c) a3 a26a5 . a) 339= ⋅ = ⋅312 913 312

( )

32 13 = ⋅ =312 323 31 22 3+ =33 46+ =376 = ⋅3 63

b)

2 10 5 8 23

1 1

20 3 5

4 2 4 5 20 20

3 3 9 3 3 3 3 3 3 3

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = + + = = ⋅

c)

2 5 1 2 5 3 4 5 12

1

3 2 6 5 2 3 6 2 3 6 6 6 2

a a a a a a a a a a

+ + + +

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = = = =

Př. 9: Petáková:

strana 63/cvičení 49 e) h) i) strana 63/cvičení 50 e) strana 63/cvičení 51 b) c) f) strana 63/cvičení 42 c) f)

Odkazy

Související dokumenty

Metodika analýzy dat je také věcně správná, jen mi chybělo trochu podrobnější vysvětlení některých důvodů konkrétního bodového hodnocení, například u

[r]

b) účastník programu je organizační složka státu, anebo právnická nebo fyzická osoba financující pří- pravu a realizaci akce s použitím prostředků stát- ního

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje výzkumný tým KUHIG Přírodovědecká fakulta UK.. Česká

W i t wollen nun zeigen, dass auch noch in einem anderen Falle, nSmlieh, wenn es sich um eine complexe Gr6sse a handelt, welche Wurzel einer irreducibeln

Was ferner die Integration der Gleichungen (2) anbelangt, so fiihrt der Umstand, dass man die dreifach periodischen Functionen Pl und P2 als Grenzfalle von

Zu jeder dieser Gruppen gehsrt tin System yon reeurrirenden Gleichungen der Form (26), mittelst dessen die Constanten A jeder zur Gruppe gehsrigen Function

In der Gleiehung (4) sind demnach eine gewisse Anzahl von I)ifferentialgleiehungen mehrerer abh'~ngiger Ver~nderlichen enthalten.. Zur Theorie der mehrwerthigen~

[r]

[r]

[r]

Page 1 Free Powerpoint Templates. 2.2 Mocniny s celým

1.8.2 Mocniny s celým

Podle definice je to zjevný nesmysl, ale oni neuvažují podle definic

[r]

2: Zformuluj pravidlo pro odstran ě ní záporné mocniny ze zlomku.. Dodržuj

7: Zjednoduš následující výrazy p ř evedením na

[r]

[r]

Všechna ekvivalentní vyjád ř ení

Název disertační práce: Akumulácia a toxicita selénu v riasach druhu Scenedesmus quadricauda.. Datum konání

A versenyzőket úgy kellett összeválogatni, hogy életkoraik egymás után következő egész számok legyenek, és a legidősebb 17 éves legyen. A hat tanulót

Přirozenn jest nám pochybovati, býti na.. rozpacích, zdali věc tak se má čili jinak; neboť rozumnáš jest omezen, tak že ani pochopiti všecko nemůže, cokoli poznáno