• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Veřejná příloha23067_ljuj00.pdf, 306.3 kB Stáhnout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Veřejná příloha23067_ljuj00.pdf, 306.3 kB Stáhnout"

Copied!
3
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Tabulka 1, vlastní zpracování

Paramtery vybraných food hallů v EU a VB

Město Lisbon Brusel Manchester London

Barcelona Kodaň Kodaň Amsterdam Madrid London Praha,

Název food hallu Time Out

Market Wolf Brussels Altrincham Market House Market Hall

Fulham

El-Nacional Broens

Gadekokken Torvehallerne

KBH Foodhallen La Platea

The Kitchens at Old Spitalfields Market

Manifesto Market Florenc

Rozloha v m² 3 000 2 600 400 10 000 2 600 4 000 1 000 1 200 5 800 1 800 1 600

Počet míst k sezení uvnitř 500 800 108 550 750 0 100 200 1 100 300 0

Počet míst k sezení venku 250 0 72 0 0 300 30 50 0 0 450

Počet restaurací 46 17 10 9 8 11 18 20 20 39 18

Počet let v provozu 7 2 7 3 7 4 10 7 7 4 3

Počet obchodu 5 1 0 0 0 0 42 0 0 29 1

Průměrný počet kulturních akcí

za měsíc 5 6 5 3 0 3 0 2 2 5 5

Vzdálenost od centra města v m 1 600 550 12 000 6 000 600 1 700 900 5 400 2 600 2 500 1 300

Počet sledujících Facebook 95 998 14 252 27 799 2 193 49 184 9 274 65 804 54 684 54 200 39 610 21 809

Počet sledujících Instagram 33 900 26 200 63 100 27 600 51 700 14 600 58 100 53 600 43 200 66 500 33 200

Počet hodnocení TripAdvisor 22 305 152 910 241 5 933 108 2 042 2 526 3 965 2 070 160

Počet hodnocení Google

reviews 37 202 2 190 3 509 388 20 342 2 190 9 371 14 990 11 396 4 782 5 904

Cena hranolek v eurech 3,7 3,0 4,1 4,7 10,0 3,4 4,7 3,5 4,9 4,1 2,3

Počet hodin v provozu za týden 98 78 70 66 90 60 63 70 42 65 91

(2)

Tabulka 2, vlastní zpracování

Faktory vybraných food hallů v EU a VB, 2019

Město Lisbon,

Portugal Brusel,

Belgie Manchester,

Velká Británie London,

Velká Británie

Barcelona,

Španělsko Kodaň,

Dánsko Kodaň,

Dánsko Amsterdam,

Nizozemsko Madrid,

Španělsko London,

Velká Británie Praha, Česká republika

Food hall

Time Out

Market Wolf

Brussels Altrincham

Market House Market Hall

Fulham

El-Nacional Broens

Gadekokken Torvehallerne

KBH Foodhallen La Platea The Kitchens at Old Spitalfields Market

Manifesto Market Florenc

Počet obyvatel 544 851 1 215 290 553 230 8 989 000 5 541 000 1 334 000 1 334 000 1 140 000 6 559 000 8 989 000 1 308 632

Hustota zalídnění na km² 6 452 7 548 4 753 5 701 16 000 6 800 6 800 4 908 10 854 5 701 2 638

Srážky za rok v mm 762 820 830 1 393 614 525 525 703 435 1 393 687

Průměrná roční teplota v °C 16,3 11,7 10,8 10,8 15,2 9,6 9,6 11,3 15,2 10,8 10,0

Turistická návštěvnost 3 640 000 4 200 000 1 700 000 18 456 261 12 000 000 10 900 000 10 900 000 21 000 000 22 000 000 21 000 000 18 456 261

HDP na obyvatele v PPS 79,0 118,0 104,0 93 91,0 130,0 130,0 128,0 91,0 104,0 93,0

Comparative price levels 87,6 115,1 120,6 75,1 96,3 140,7 140,7 116,6 96,3 120,6 75,1

(3)

Graf 1, vlastní zpracování

Graf 2, vlastní zpracování

Odkazy

Související dokumenty

2–3 POVINNÉ ZKOUŠKY (POČET POVINNÝCH ZKOUŠEK PRO DANÝ OBOR VZDĚLÁNÍ JE STANOVEN PŘÍSLUŠNÝM RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM). © Centrum pro zjišťování

Január roku 1966 bol z pohľadu vývoja indexu DJIA zaujímavý aj preto, že jeden deň v priebehu obchodovania bola prelomená vtedy magická hranica 1000 bodov ( aj keď

Informa č ní systém Advanced Planning and Scheduling APS definujeme jako nástroj pro pokro č ilé plánování a rozvrhování výroby na úrovni jednoho

[r]

jde o právnické osoby se sídlem v Č R, založené jako akciové spole č nosti, minimální výše základního jm ě ní 500 mil.. Úv ě rová družstva jsou zpravidla malé

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z účetních závěrek Graf 16: Vývoj rentability vlastního kapitálu společností EasyJet, Ryanair.. Zdroj: Vlastní zpracování

40 Graf 20 Místo pořizování dárků, zdroj: vlastní zpracování ...41 Graf 21 Výdaje za dárky, zdroj: vlastní zpracování ...41 Graf 22 Důvod návštěvy vánočních

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí programu jamovi na základě dat získaných z platformy Kickstarter..