• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Gabriela Uherčíková, Bakalářská práce,Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2011 Lipidy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Gabriela Uherčíková, Bakalářská práce,Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2011 Lipidy"

Copied!
14
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Lipidy

Gabriela Uherčíková, Bakalářská práce,

Univerzita Karlova v Praze,

Přírodovědecká fakulta, 2011

(2)

Lipidy v našem životě

(3)

 Z řeckého lipos = tuk

 Hydrofobní látky

 Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech

Základní charakteristika

(4)

Zásobní – největší zdroj energie

Prekurzory vitamínů

Syntéza hormonů

Stavební – membrány

Ochranná – ledviny, játra

Funkce lipidů

(5)

 Hydrolyzovatelné:

• jednoduché (acylglyceroly, vosky)

• složené (fosfolipidy, glykolipidy a další)

 Nehydrolyzovatelné:

• isoprenoidy (steroidy, terpeny)

Rozdělení lipidů

(6)

Acylglyceroly

Jednoduché lipidy

CH2O

CHO

CH2O C

C C O

O O

R1

R2

R3 CH2OH

CHOH CH2OH

+

R1COOH

R3COOH

R2COOH H+ + 3 H2O

(7)

Mýdla

Mýdlo vzniká alkalickou hydrolýzou triacylglycerolu

CH

2

O

CHO

CH

2

O C

C C O

O O

R

1

R

2

R

3

H

2

O +

NaOH CO

-

Na

+

O

3

CH

2

OH

CHOH

CH

2

OH

R

x

(8)

Čistící schopnosti mýdel

iontová

„hlavička

uhlovodíkový

„ocas“

(9)

Složité směsi esterů vyšších mastných kyselin a alkoholů

Vosky

(10)

Tvoří biologické membrány

Dělíme:

• Fosfolipidy

• fosfoacylglyceroly

• sfingomyeliny

• Glykolipidy

• glycerolglykolipidy

• glykosfingolipidy

Složené lipidy

(11)

diester kyseliny fosforečné

Fosfoacylglyceroly

P O

O HO

R

2

O R

1

fosfolipidová membrána

(12)

Sfingomyeliny

(13)

Bakterie, mozek, játra a slezina

Cerebrosidy – součást myelinového obalu nervů

Glykolipidy

(14)

http://www.diytrade.com/china/4/products/862889/Lanolin_

Refined_grade.html

http://exoticka-zvirata.webnode.cz/products/vorvan-tupono sy-physeter-macrocephalus-/

http://www.orgonity.cz/vceli-vosk1

http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/nerv ous-system/brain1.htm

http://www.elvis.nfo.sk/lordjurko/web/babovka.htm

http://letadlo001.blog.cz/0812/tip-na-pokus

http://www.liposukce.info/index.php?slovo=kuze

http://prozeny.blesk.cz/

http://www.tvojedarky.cz/originalni-darky-top/ostatni/

magicka-svicka.html

Seznam použitých zdrojů a

převzatých obrázků

Odkazy

Související dokumenty

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká

lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.. Rozumění slovu – identifikace

Vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v

(2011) Doktorské studium – Sociální geografie a regionální rozvoj, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního

Vlastní práce začíná titulním listem, na němž se opět uvádí název instituce, na které byla práce vypracována (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta),

ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY UNIVERZITA KARLOVA V

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta.. Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221

Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Vzdělávání v chemii Název studijního oboru..